aktualności
wirtualny alkomat
Wypadki samochodowe po alkoholu

Wypadki samochodowe po alkoholu

Polska wciąż przoduje na liście państw Unii Europejskiej, gdzie najłatwiej stracić życie na drodze. Niestety alkohol jest wciąż jedną z głównych przyczyn kolizji i wypadków drogowych w naszym kraju. Wyraża się to w oficjalnych statystykach – w co dziesiątym wypadku drogowym w Polsce uczestniczą osoby po alkoholu.

Wpływ alkoholu na kierowanie pojazdami

Alkohol będąc substancją psychoaktywną bardzo mocno oddziaływa na organizm człowieka, w kontekście kierowania pojazdami mechanicznymi zwłaszcza na sprawność psychomotoryczną kierowcy.

Alkohol powoduje:

 • podwyższenie aktywności ruchowej,
 • zaburzenia koncentracji,
 • wydłużenie czasu reakcji,
 • zaburzenia postrzegania i osądu,
 • zaburzenia równowagi,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • zaburzenia widzenia (nieostre widzenie),
 • spowolnienie psychiczne i/lub ruchowe,
 • senność.

Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez kierującego po alkoholu wzrasta wraz z upojeniem alkoholowym. O kilka, kilkanaście a powyżej 1,5 promila nawet kilkadziesiąt razy!


Promile

Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku

0,0 – 0,5‰


0,5 – 0,8‰

x2

0,8 – 1,0‰

x4

1,0 – 1,5‰

x7

od 1,5‰

x36

To nie wszystko. Wraz ze wzrostem stężenia alkoholu rośnie nie tylko prawdopodobieństwo wypadku, ale także jego tragicznych skutków.


Promile

Wpływ alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdu

0,3 – 0,5‰

Zawężenie pola widzenia (widzenie tunelowe), skupienie uwagi na środku pola widzenia z zaniedbaniem tego co się dzieje po prawej i szczególnie lewej stronie; przedłużone skupianie uwagi

0,5 – 0,8‰

Znaczne utrudnienia w widzeniu; trudności w rozpoznawaniu obiektów, zwłaszcza małych (jak np. znaki drogowe)

powyżej 0,8‰

Gwałtowny spadek zdolności do prowadzenia pojazdu

Liczba wypadków samochodowych w Polsce po alkoholu

Niestety Polska należy do grupy krajów na świecie z najwyższą średnią konsumpcją alkoholu! Można powiedzieć wręcz, że żyjemy w kraju, gdzie alkohol jest (nadal) częścią kultury. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) alkoholizm w Polsce dotyka około 700-900 tysięcy osób, przy czym liczba Polaków, którzy nadużywają alkoholu, jest znacznie wyższa i wynosi nawet ponad 2 miliony osób! Alkohol obecny jest podczas przeróżnej maści okazji, co przekłada się to na statystyki osób uzależnionych oraz wypadków drogowych po alkoholu.

Od ponad 20 lat polska Policja co roku udostępnia kilkudziesięciostronicowe szczegółowe opracowanie „Wypadki drogowe w Polsce”. Prezentuje ono szczegółowe dane statystyczne związane z wypadkami drogowymi w naszym kraju.

Przyjrzymy się dla przykładu rokowi 2022, dla którego dostępne jest ostatnie powyższe opracowanie statystyczne:

 • Na Policję zgłoszono 362 266 kolizji drogowych, 21 322 wypadki drogowe, podczas których śmierć poniosło 1 896 osób, zostało rannych 24 743 osoby (w tym ciężko 7 541).
 • Użytkownicy dróg (kierujący różnymi pojazdami, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) uczestniczyli w sumie w 2 248 wypadkach drogowych. Stanowi to aż 10,5% ogółu wszystkich (21 322) wypadków drogowych w Polsce.
 • W 2 248 wypadkach drogowych z udziałem alkoholu zginęło 268 osób, co stanowi 14,1% ogółu zabitych. 2 567 osób odniosło obrażenia, co stanowi 10,4% ogółu rannych w wypadkach drogowych.
 • Najliczniejszą grupę sprawców wypadków drogowych pod działaniem alkoholu stanowili kierujący pojazdami. W 2022 roku z ich winy doszło do 1 415 wypadków, w których zginęły 172 osoby, a rannych zostało 1 690 osób.


Rok 2022

Ogółem

z tego z uczestnikami po alkoholu

z tego ze sprawcami kierującymi po alkoholu

Wypadki

21 322

2 248 (10,5%)

1 415 (6,6%)

Zabici

1 896

268 (14,1%)

172 (9%)

Ranni

24 743

2 567 (10,3%)

1 690 (6,8%)

Obok kierujących sprawcami wypadków drogowych są także piesi a nawet pasażerowie. Przykładowo wypadnięcie z pojazdu pasażera po alkoholu należy do najczęstszych typów wypadków przez nich powodowanych.

Tak jak w poprzednich latach także w 2022 roku do wypadków drogowych z udziałem alkoholu najczęściej dochodziło w weekendy – w soboty (19,0%) i niedziele (17,9%). Jako możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy Policja wskazuje na to, że w te dni wolne od pracy, odbywa się najwięcej imprez towarzyskich, dyskotek itp.

Najwięcej wypadków kierujący po alkoholu powodowali w miesiącach wakacyjnych – w czerwcu (12,9%) oraz w lipcu (12,6%).

Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu w 2022 roku było:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (60,1%),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (7,8%),
 • niezachowanie bezpiecznej odległości (4,7%).

Wbrew obiegowej opinii to nie najmłodsi kierujący pojazdami powodują najwięcej wypadków pod wpływem alkoholu, ale osoby w wieku 25-39 lat.


Wiek

Wypadki (2022 rok)

%

7 – 14

3

0,2%

15 – 17

22

1,6%

18 – 24

244

17,2%

25 – 39

611

43,2%

40 – 59

425

30,0%

60 –

110

7,8%

Alkomat zapobiega wypadkom po alkoholu

Praktykowane w Polsce w ostatnich latach zaostrzania kar za jazdę na „podwójnym gazie” (ostatnie to konfiskata auta) przekładają się na zmniejszenie liczby pijanych kierowców na drogach i powodowanych przez nich wypadków, jednakże nie w tempie takim do którego zobowiązała się Polska w ramach ogólnoeuropejskiego programu obniżenia liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych.

Wychodzimy z założenia, że dobrowolne posiadanie alkomatu, obok kar wymiaru sprawiedliwości, zapobiegają skutecznie wypadkom.

Współczesne alkomaty to małe elektroniczne urządzenia, które zmieścić się mogą do kieszeni. Są proste w obsłudze. Wystarczy je włączyć, dmuchnąć do wnętrza i w ciągu kilkunastu sekund alkomat wyświetla wynik na zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomaty firmy PROMILER wyposażone są w technologię „policyjną”, czyli w dokładny platynowy sensor elektrochemiczny. Kosztują zaledwie kilkaset zł. Niska cena za życie, zdrowie i spokój. Własne i innych.