aktualności
Konfiskata samochodu za alkohol – nowe przepisy już w tym roku!

Konfiskata samochodu za alkohol – nowe przepisy już w tym roku!

W grudniu 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy, które umożliwią konfiskatę auta za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy nowelizacja ustaw zapewni większe bezpieczeństwo na polskich drogach? Jedno jest pewne, osoby prowadzące pod wpływem mogą spodziewać się dużo wyższych kar, bez względu na to, czy spowodują wypadek. Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

Konfiskata auta po alkoholu

Nowe przepisy zaostrzają kary za jazdę pod wpływem. Kierowcy, którzy będą mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, stracą auto. Konfiskata pojazdu będzie miała miejsce niezależnie od tego, czy prowadzący spowodował wypadek drogowy. Czy 1,5 promila to dużo? W kolejnym artykule wyjaśniamy, ile wódki trzeba wypić, żeby mieć 1 promil alkoholu we krwi.

Samochód stracą również kierowcy, którzy:

  • zostali złapani po raz kolejny mając 0,5 promila lub więcej (recydywa);
  • spowodowali wypadek przy zawartości 0,5 promila lub więcej;
  • spowodowali wypadek i uciekli z miejsca zdarzenia (nawet na trzeźwo).

W szczególnych okolicznościach sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia. Dotyczy to jedynie sytuacji, w których wyrok odnosi się do prowadzenia w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi), bez wypadku.

WARTO WIEDZIEĆ

Przed wejściem do samochodu możesz bardzo szybko sprawdzić stan trzeźwości za pomocą alkomatu osobistego. Sprawdź, gdzie kupić alkomat.

Kary pieniężne za jazdę pod wpływem

Co stanie się, gdy konfiskata auta za jazdę pod wpływem nie będzie możliwa? Jeżeli pojazd jest np. we współwłasności, leasingu lub został zniszczony podczas wypadku, orzeczona zostanie równowartość pojazdu. W takim przypadku kierowca będzie zobligowany, do zapłacenia określonej przez sąd kwoty.

Znaczenia nie będzie miało zniszczenie samochodu w czasie wypadku, ponieważ wykluczono możliwość przeprowadzenia indywidualnej wyceny, jeżeli nie będzie to konieczne. Równowartość pojazdu zostanie określona na podstawie kwoty podanej w polisie ubezpieczeniowej w danym roku. Jeśli to nie będzie możliwe, sprawdzona zostanie uśredniona wartość auta na rynku. Powołanie biegłego do wyceny będzie miało miejsce dopiero, gdy przez np. szczególne cechy pojazdu, nie uda się ocenić jego wartości w inny sposób.

Konfiskata auta po alkoholu - na czym polega?

Kto nie straci pojazdu?

Wyjątkowo traktowane będą osoby w czasie wykonywania czynności zawodowych w pojazdach służbowych. Jeżeli kierowca zostanie złapany podczas prowadzenia pod wpływem, sąd zadecyduje o wysokości kwoty, którą zapłaci na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jej wysokość wyniesie minimalnie 5 000 zł.

Wyższe kary za wypadki po alkoholu

Podwyższone zostaną kary dla kierowców odpowiedzialnych za spowodowanie ciężkiego wypadku (śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu ofiar) po alkoholu. Sprawca będzie mógł pójść do więzienia na maksymalnie 16 lat. Obecnie przepisy pozwalają na pozbawienie wolności trwające maksymalnie 12 lat. Natomiast minimalna kara zostanie podniesiona z 2 lat więzienia do 3 lat (za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) lub do 5 lat (za spowodowanie śmierci).

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy będą obowiązywały od 13 grudnia 2023 r. – rok po ogłoszeniu ustawy. Na nowelizacje ustawy przewidziana została trzymiesięczna vacatio legis. Nie dotyczy ona jednak przepisów dotyczących konfiskaty auta czy opłaty jego równowartości.

Konfiskata auta - na czym polega?

Jak jeździć bezpiecznie?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest niezgodne z prawem i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Czas trzeźwienia może być różny, ponieważ jest zależny od wielu czynników. Po spożyciu alkoholu warto odczekać odpowiedni czas. Jak ocenić, kiedy jesteśmy gotowi do kierowania? W łatwy sposób można to sprawdzić badając poziom alkoholu we krwi za pomocą alkomatu. Pomogą nam w tym przenośne alkomaty osobiste lub urządzenia dostępne na komisariatach policji.

Wątpliwości kierowców – czy nowelizacja przepisów jest sprawiedliwa?

Za przestępstwo kierowca zapłaci tyle, ile warty jest samochód, który prowadzi. Może doprowadzić to do sytuacji, w których jedna osoba zostanie ukarana kilkakrotnie wyższą grzywną. Oznacza to, że kary za to samo przestępstwo mogą być nieadekwatne do popełnionego czynu, a także sytuacji finansowej kierowcy.

Kolejna wątpliwość dotyczy wypłacalności pijanych kierowców. Może dojść do sytuacji, w której kara przekroczy możliwości finansowe sprawcy. Czy w takim przypadku sankcje będą skutecznie egzekwowane?

Obawy pojawiają się również w kwestii konfiskaty pojazdów. Jeżeli pijany kierowca będzie jedynym właścicielem samochodu w rodzinie, a zostanie on skonfiskowany, pozostałe osoby pozostaną bez środka transportu.

Nowe przepisy mają zapewnić większe bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego w Polsce. Ich wpływ na realia na drogach będziemy mogli ocenić dopiero, gdy ustawa wejdzie w życie.