aktualności
wirtualny alkomat
Badanie trzeźwości pracownika – zmiany w kodeksie pracy!

Badanie trzeźwości pracownika – zmiany w kodeksie pracy!

„Zero tolerancji” na nietrzeźwość w pracy? Nowe potencjalne przepisy mają ułatwić pracodawcom wdrożenie tej zasady i zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie. Zmiana ustawy w Kodeksie Pracy, umożliwia pracodawcom prewencyjne badanie trzeźwości pracownika. Jak wpłynie to na bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Badanie alkomatem pracownika – przepisy

Do tej pory pracodawca nie miał możliwości zbadania trzeźwości pracownika bez jego wyraźniej zgody lub ewentualnej interwencji policji. Wyroki sądowe i stare przepisy wskazują na to, że przeprowadzenie takiego testu byłoby naruszeniem dóbr osobistych.

Nowe przepisy regulują dwie sytuacje, w których pracodawca będzie mógł wykonać kontrolę. Są to:

 • badanie trzeźwości pracownika, gdy pojawi się uzasadnione podejrzenie o spożywaniu alkoholu w czasie pracy lub znajdowaniu się w stanie po spożyciu;
 • badanie prewencyjne na obecność alkoholu w organizmie.


>> Sprawdź PROMILER iSOBER 30 <<Konieczność określenia zasad badania trzeźwości

Nowe przepisy nie oznaczają jednak, że pracodawca będzie mógł sprawdzić pracowników alkomatem bez przekazania im odpowiednich informacji. Przed wykonaniem jakichkolwiek działań należy określić zasady badania trzeźwości w dokumentach wewnątrzzakładowych (np. regulamin pracy, obwieszczenie).

Pracownicy muszą zostać poinformowani o:

 • wprowadzeniu kontroli trzeźwości;
 • grupie, której taka kontrola może dotyczyć;
 • metodzie przeprowadzania badania (częstotliwości, czasie i wykorzystywanym urządzeniu)

Badanie alkomatem może odbyć się najwcześniej 2 tygodnie po udostępnieniu powyższych informacji. Dodatkowo, wykorzystane przy badaniu urządzenie będzie musiało posiadać dokument potwierdzający jego kalibrację bądź wzorcowanie.

Co oznacza stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu?

Po takiej kontroli pracownik może ponieść konsekwencje, gdy będzie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Ich definicje określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z nią, stan po użyciu alkoholu oznacza:

 • stężenie alkoholu we krwi w przedziale od 0,2 do 0,5 promila;
 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu w przedziale od 0,1 mg do 0,25 mg w 1dm3.

Stan nietrzeźwości definiuje się jako:

 • stężenie alkoholu we krwi większe niż 0,5 promila;
 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1dm3.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeżeli nie masz pewności, jak twój organizm reaguje na alkohol i chcesz szybko sprawdzić stan trzeźwości, możesz wykorzystać do tego alkomat osobisty. Sprawdź, gdzie kupić przenośne urządzenie.

Badanie alkomatem pracownika, jak to wygląda w przepisach?

Konsekwencje spożywania alkoholu w pracy

W nowych przepisach przewidziano, że pracownik nie zostanie dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli kontrola wykaże stan nietrzeźwości lub stan po użyciu alkoholu, a także gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub przed nią.

Osoba będąca pod wpływem alkoholu w pracy może spotkać się z różnymi konsekwencjami:

 • Zwolnienie dyscyplinarne – oznacza rozwiązanie umowy z winy pracownika. W takiej sytuacji traci się prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pociąga to również problemy ze znalezieniem kolejnego miejsca pracy.
 • Kara pieniężna nałożona na pracownika.
 • Ustne lub pisemne upomnienie od pracodawcy.

Krytyka zmian w ustawie Kodeks pracy

Przepisy uniemożliwiające spożywanie substancji odurzających przed pracą lub w jej czasie mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Zakłady, w których działa się na wymagających maszynach i urządzeniach obligują do zachowania całkowitego skupienia. Nowe przepisy nie regulują sytuacji, w których alkohol spożywany był w dniu poprzednim – taki stan również stwarza ryzyko niedopatrzenia i spowodowania wypadku.

Ponadto zmiany prawne nie odnoszą się do przypadku, w którym stężenie alkoholu we krwi pracownika wynosi mniej niż 0,2 promila. Czy oznacza to, że kierowcy zawodowi lub osoby pracujące z ciężkim sprzętem nie poniosą żadnych konsekwencji w przypadku uzyskania takiego wyniku? W takiej sytuacji pracodawca może powołać się na utratę zaufania i wypowiedzieć umowę.

Przeczytaj o kolejnych zmianach w przepisach, które umożliwiają konfiskatę samochodu za alkohol.