aktualności
wirtualny alkomat

Światowy Dzień Trzeźwości


Światowy Dzień Trzeźwości to obchodzony corocznie na całym świecie dzień, podczas którego powstrzymujemy się od spożywania alkoholu.

Światowy Dzień Trzeźwości w 2024 roku

Światowy Dzień Trzeźwości obchodzony jest każdego roku 14 kwietnia. W 2024 roku 14 kwietnia wypada w poniedziałek.

Ustanowiony on został przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organisation, w skrócie WHO), która w zeszłym roku obchodziła 75-lecie swojego istnienia.

Obchody Światowego Dnia Trzeźwości wpisują się w szerszą inicjatywę WHO zwaną SAFER (z ang. bezpieczniej) skupiającą się na zapobieganiu alkoholizmowi na różne sposoby i zmieszaniu liczby zgonów związanych z alkoholem na poziomie międzynarodowej współpracy krajów z całego świata.

Europa i Polska w niechlubnej czołówce picia

Według danych WHO aż 2,3 mld ludzi na świecie spożywa alkohol. Spożywają oni w przeliczeniu 32,8 grama czystego alkoholu etylowego dziennie, co odpowiada 3 piwom 330 ml lub 3 kieliszkom wina 100 ml lub 3 kieliszkom wódki 30 ml.

Niestety Europa to region świata o najwyższym poziomie spożycia alkoholu i najwyższym odsetku pijących w populacji. W pierwszej dziesiątce krajów świata z największym spożyciem znalazło się aż dziewięć państw Unii Europejskiej! Polska ze średnim spożyciem 11,9 litra na osobę jest także na wysokim 17. miejscu tej listy (2021).

Bezpieczny poziom spożycia alkoholu nie istnieje

Nie możemy mówić o tak zwanym bezpiecznym poziomie spożywania alkoholu. Nie ma znaczenia, ile pijesz – ryzyko dla zdrowia pijącego zaczyna się już od pierwszej kropli jakiegokolwiek napoju alkoholowego. Jedyne, co możemy powiedzieć na pewno jest to, że im więcej pijesz, tym bardziej jest to szkodliwe – innymi słowy, im mniej pijesz, tym jest to bezpieczniejsze” – wyjaśnia dr Carina Ferreira-Borges, doradca w biurze WHO na Europę.

To, że alkohol jest substancją toksyczną, psychoaktywną i uzależniającą wiedzą niemal wszyscy. To, że może powodować raka – nie jest powszechnie znane wielu osobom. Alkohol już kilkadziesiąt lat temu został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako czynnik rakotwórczy grupy 1 – jest to grupa najwyższego ryzyka, do której zalicza się również azbest, promieniowanie i tytoń. Według informacji WHO alkohol powoduje co najmniej siedem rodzajów raka, w tym najczęstsze rodzaje raka, takie jak rak jelita grubego i rak piersi u kobiet. Oznacza to, że każdy napój zawierający alkohol, niezależnie od jego ceny i jakości, stwarza ryzyko zachorowania na raka.

Według danych WHO na świecie co 10 sekund umiera 1 osoba z przyczyn związanych z alkoholem (wypadki samochodowe, przemoc, choroby w tym rak).

Życzenia od PROMILER-a

Firma PROMILER, lider rynku alkomatów w Polsce, włącza się w walkę z alkoholem – szczególnie na drodze. Składamy życzenia wszystkim kierowcom, którzy za kierownicę wsiadają trzeźwi, bo rozumieją tragiczne konsekwencje jazdy po alkoholu.

Dziękujemy im i życzymy wielu lat w zdrowiu.

Poznaj światowy dzień trzeźwości

Author: Krystiannowak

Date: 17 kwietnia 2024

Jazda pod wpływem alkoholu – jak ‰ wpływają na kierowców?


Polska wciąż niestety przoduje na liście państw Unii Europejskiej, gdzie najłatwiej stracić życie na drodze. Jedną z głównych przyczyn kolizji i wypadków drogowych w naszym kraju jest alkohol, co wyraża się w oficjalnych statystykach – w co dziesiątym wypadku drogowym w Polsce uczestniczą osoby po alkoholu.

Wpływ alkoholu na kierowcę

Alkohol jest substancją psychoaktywną bardzo mocno oddziaływającą na organizm człowieka.


Promile

Wpływ

0,1‰

Rozproszona uwaga.

0,2‰

Dłuższe spostrzeganie.

0,3‰

Drobne zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, zmniejszona zdolność postrzegania dostrzegania kształtów z oddali, obniżona zdolność postrzegania dynamicznych zmian światła.

0,4‰

Opóźniona reakcja na bodźce, obniżona sprawność motoryczna, wydłużony czas adaptacji narządu wzroku do zmian atmosferycznych.

0,5‰

Obniżenie zdolności realnej oceny sytuacji na drodze. Nadpobudliwość, upośledzenie reakcji psychofizycznych, pogorszenie ostrości widzenia i zdolności prawidłowej oceny odległości.

0,6‰

Błędna ocena własnych możliwości, znaczny spadek koncentracji i samokontroli.

0,8‰

Występowanie zjawiska słabości mięśni co powoduje znaczne osłabienie zdolności prowadzenia samochodu.

1 – 2‰

Zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej, wahania nastroju, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca.

2 – 3‰

Zaburzenia mowy, wzmożona senność, znaczne obniżenie zdolności kontroli własnego zachowania oraz poruszania się.

3 – 4‰

Spadek ciśnienia we krwi, obniżenie temperatury ciała, osłabienie funkcji życiowych, duże prawdopodobieństwo utraty przytomności.

powyżej 4‰

Dawka śmiertelna, śpiączka, zatrzymanie akcji serca i oddychania.

Dlatego też bezpieczne kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu jest niemożliwe i jazda pod wpływem jest prawnie zabroniona.


Promile

Stan kierowcy

Przewinienie

0-0,2‰0,2-0,5‰

po spożyciu

wykroczenie

powyżej 0,5‰

nietrzeźwość

przestępstwo

Legalnie kierowcy w Polsce mogą jeździć, jeśli nie mają więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi. Jest to mniej, niż jeden mały kieliszek wódki!

Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez nietrzeźwego kierującego wzrasta wraz z upojeniem alkoholowym. O kilka, kilkanaście razy. A powyżej 1,5 promila już nawet kilkadziesiąt razy!


Promile

Prawdopodobieństwo wypadku

0,0 – 0,5‰

 

0,5 – 0,8‰

x2

0,8 – 1,0‰

x4

1,0 – 1,5‰

x7

powyżej 1,5‰

x36

Liczba kierowców w Polsce jeżdżących po alkoholu

W Polsce uprawnienia do kierowania pojazdami posiada ok. 22 mln osób. Badanie na temat substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym przeprowadzone w 2018 roku przez Instytut Kantar Millward Brown ukazuje rozmiar zjawiska jazdy Polaków po alkoholu:

 • aż 1,7% dorosłych Polaków, którzy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem prowadziło pojazd mechaniczny, zadeklarowało, że robiło to po alkoholu,
 • aż 2,2% dorosłych Polaków zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy było pasażerem kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu,
 • aż 8% dorosłych Polaków zadeklarowało, że zna kogoś, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy kierował samochodem lub innym pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu.

Inne badanie, przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej (w tym także w Polsce) w latach 2010–2012 w ramach projektu SARTRE 4, pokazało, że ok. 3% badanych polskich kierowców w ostatnim roku kierowało po alkoholu. Wynik taki oznacza, że co roku na polskich drogach było około pół miliona nietrzeźwych kierowców. Policja ujawniała jedynie co piątą osobę.

To zatrważające dane. Każdy bowiem przypadek jazdy po alkoholu zakończyć się może tragicznie.

Wypadki drogowe po alkoholu

Niestety Polska należy do grupy krajów na świecie z najwyższą średnią konsumpcją alkoholu! Można powiedzieć wręcz, że żyjemy w kraju, gdzie alkohol jest (nadal) częścią kultury. Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) alkoholizm w Polsce dotyka około 700-900 tysięcy osób, przy czym liczba Polaków, którzy nadużywają alkoholu, jest znacznie wyższa i wynosi nawet ponad 2 miliony osób! Alkohol obecny jest podczas przeróżnej maści okazji, co przekłada się to na statystyki osób uzależnionych oraz statystykę wypadków drogowych.

Dostępne szczegółowe dane statystyczne polskiej Policji za 2022 rok mówią o 2 248 wypadkach drogowych z udziałem alkoholu. W wypadkach tych zginęło 268 osób, co stanowi 14,1% ogółu zabitych. 2 567 osób odniosło obrażenia, co stanowi 10,4% ogółu rannych w wypadkach drogowych.

Najliczniejszą grupę sprawców wypadków drogowych pod działaniem alkoholu stanowią kierujący pojazdami. W 2022 roku z ich winy doszło do 1 415 wypadków, w których zginęły 172 osoby, a rannych zostało 1 690 osób


Rok 2022

Ogółem

– z tego z uczestnikami po alkoholu

– z tego ze sprawcami kierującymi po alkoholu

Wypadki

21 322

2 248 (10,5%)

1 415 (15%)

Zabici

1 896

268 (14,1%)

172 (9%)

Ranni

24 743

2 567 (10,3%)

1 690 (6,8%)

Obok kierowców sprawcami wypadków drogowych są także piesi a nawet pasażerowie (przykładowo wypadnięcie z pojazdu pasażera po alkoholu należy do najczęstszych typów wypadków przez nich powodowanych).

Tak jak we wcześniejszych latach także w 2022 roku do wypadków drogowych z udziałem alkoholu najczęściej dochodziło w weekendy – w soboty (19,0%) i niedziele (17,9%). Jako możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy Policja wskazuje na to, że w te dni wolne od pracy, odbywa się najwięcej imprez towarzyskich, dyskotek itp. z udziałem alkoholu.

Najwięcej wypadków kierujący po alkoholu powodowali w miesiącach wakacyjnych – w czerwcu (12,9%) oraz w lipcu (12,6%).

Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu w 2022 roku były:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (60,1%),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (7,8%),
 • niezachowanie bezpiecznej odległości (4,7%).

Co ciekawe, wbrew obiegowej opinii, to nie najmłodsi kierujący pojazdami powodują najwięcej wypadków pod wpływem alkoholu – ale osoby w wieku 25-39 lat.


Wiek

Wypadki (2022 rok)

%

7 – 14

3

0,2%

15 – 17

22

1,6%

18 – 24

244

17,2%

25 – 39

611

43,2%

40 – 59

425

30,0%

60 –

110

7,8%

Policyjne kontrole trzeźwości

Na straży trzeźwości na polskich stoi drogach stoi głównie tzw. drogówka. W Policji, według stanu na początek 2021 roku, zatrudnionych było ok. 97,9 tys. osób, z czego ok. 9 tys. właśnie w pionie ruchu drogowego.

Każdego roku polscy policjanci przeprowadzają na polskich drogach kilka-kilkanaście milionów kontroli trzeźwości. Podczas nich Policja „łapie” około 100 tys. kierowców prowadzących pojazdy po alkoholu – w stanie po spożyciu (0,2 – 0,5‰)oraz w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰)!

W 2023 roku policjanci zatrzymali w całej Polsce aż 92 951 kierujących po alkoholu. Daje to średnio 255 przypadków prowadzenia pojazdu „na podwójnym gazie” każdego dnia! Najgorzej było w wakacje. W prawie każdy weekend wakacji 2023 policjanci rejestrowali ponad tysiąc przypadków prowadzenia pojazdu po alkoholu!


Rok

Badanie trzeźwości

Osoby pod działaniem alkoholu

2023

b.d.

92 951

2022

12 453 495

104 467

2021

8 272 245

101 892

2020

6 699 742

98 941

2019

16 844 530

110 971

2018

16 468 116

104 601

2017

17 833 241

109 405

2016

17 942 523

115 635

2015

17 701 833

128 996

2014

b.d.

141 203

2013

b.d.

163 177

2012

b.d.

171 020

2011

b.d.

183 488

2010

b.d.

165 885

2009

b.d.

173 324

2008

b.d.

168 612

2007

b.d.

159 346

2006

b.d.

201 192

2005

b.d.

192 210

2004

b.d.

173 539

2003

b.d.

167 318

2002

b.d.

157 218

2001

b.d.

b.d.

2000

b.d.

b.d.

Jak pokazują statystyczne dane Policji, z roku na rok, zmniejsza się na szczęście liczba ujawnionych kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości). W rekordowym 2006 roku złapano takich ponad 200 tys. osób, zaś w 2023 roku było ich już trochę ponad 90 tys.

PROMILER iBLOW – alkomat policyjny

Podczas kontroli trzeźwości polska Policja korzysta często z tzw. „żółtej pałki” iBLOW. Jest to alkomat przesiewowy marki PROMILER, który podczas kontroli trzeźwości policjant przystawia tuż pod usta kierowcy.

To alkomat przesiewowy, mający za zadanie w jak najkrótszym czasie zbadanie jak największej liczby kierowców. Pomiar nim trwa zaledwie kilka sekund.

Podsumowanie

Polska, jako cześć Unii Europejskiej, realizuje ambitną Wizję Zero (ang. Vision Zero). Ta pochodząca ze Szwecji koncepcja zakłada, aby do 2050 roku liczba zabitych w wypadkach drogowych w całej Unii Europejskiej zbliżyła się do zera! Unijni urzędnicy, słusznie zresztą, wychodzą z założenia, że ludzkie życie oraz zdrowie są ważniejsze od prawa do przemieszczania się oraz transportu drogowego. Śmierć czy też obrażenia nie mogą zaś być postrzegane jako nieunikniony koszt mobilności.

Mimo, że w Polsce z roku na rok spada liczba wypadków samochodowych oraz ich ofiar (także po alkoholu), to jednak tempo tych zmian jest zbyt niskie.

Nie pomaga także to, że Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejscu u Unii Europejskiej pod względem liczby zabitych na 100 wypadków drogowych. W 2020 roku wskaźnik ten wynosił aż 10,6. Oznacza to, że na 100 wypadków drogowych gnie ponad 10 osób! Dla porównania ryzyko utraty życia na polskich drogach jest niemal 10-krotnie wyższe niż np. w Niemczech czy też Austrii.

Firma PROMILER, lider rynku alkomatów w Polsce, to jeden podmiotów wpierających swoją codzienną pracą tą unijną dalekosiężną wizję. PROMILER zachęca do przepisowej i bezpiecznej jazdy. A szczególnie trzeźwej! Unikanie alkoholu i badanie się alkomatem przed prowadzeniem pojazdu to najprostszy sposób na bezpieczną jazdę.

Jazda pod wpływem alkoholu - jak działają promile

Author: Krystiannowak

Date: 5 kwietnia 2024

Limit alkoholu w Czechach – poznaj szczegóły!


Z polskim prawem jazdy bez problemu kierować możemy pojazdami na drogach także w Czechach. Podobnie jak w naszym kraju, także u naszego południowego sąsiada, prowadzanie „na podwójnym gazie” jest niedozwolone i surowo karane. Mimo, że Czechy i Polska są razem w Unii Europejskiej, to kwestia jazdy po alkoholu i odpowiedzialności za nią uregulowana została u obu krajach nieco odmiennie.

Polacy jadą do Czech głównie samochodem

Czechy stanowią jeden z głównych kierunków wyjazdów turystycznych Polaków. Polacy jadą do Czech najczęściej samochodem.

Dodatkowo, według danych GUS, w Czechach przebywa około 4 tys. emigrantów z Polski. Choć to niewiele w porównaniu do innych krajów (Wielka Brytania 446 tys., Niemcy 411 tys., Holandia 116 tys.) to wielu z nich jeździ w Czechach na co dzień.

Limit 0,0 promila w Czechach – dla wszystkich

Chociaż Czechy to kraj znany na całym świecie z piwa, to jednak obowiązuje w nim bardzo rygorystyczny limit alkoholu, który wynosi bezwzględnie 0,0 promila.

Dotyczy on zatem wszystkich kierowców – nowicjuszy i niedoświadczonych („młodych”), doświadczonych („starych”) jak i kierowców zawodowych.


Kierowca

stary”młody”zawodowy
Czechy0,0‰0,0‰0,0‰
Polska0,2‰0,2‰0,2‰

Podobnie jak w Polsce także w Czechach nietrzeźwi kierowcy liczyć się muszą z zapłatą pieniędzy, puntkami karnymi, zakazem prowadzenia pojazdów i utratą wolności.

PromileKaraPunkty karneZakaz prowadzenia
0,0 – 0,3‰100 – 800 EUR00,5-1 lat
0,3 – 1,0‰100 – 800 EUR71-2 lata
powyżej 1,0‰1 000 – 2 000 EUR, do 3 lat pozbawienia wolności7do 10 lat
Źródło: Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ang. European Transport Safety Council)

Punkty karne dopisywane są Polakom tylko, jeśli posiadają czeskie prawo jazdy. Wówczas dodawane są do czeskiego rejestru punktów karnych i dotyczą kierowania pojazdami tylko w Czechach. Jeśli polski kierowca ma polskie prawo jazdy to punkty karne zdobyte w Czechach nie są one dopisywane do rejestru punktów karnych w Polsce.

Ma się to jednak zmienić w przyszłości. Wszystkie kraje Unii Europejskiej mają mieć bowiem ujednolicony system karania kierowców punktami karnymi i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy – przynajmniej w odniesieniu do kilku najważniejszych i najczęściej popełnianych wykroczeń i przestępstw drogowych.

W przypadku otrzymania mandatu lub grzywny za jazdę po alkoholu w Czechach warto uregulować karę. Od 2013 roku w Unii Europejskiej możliwe jest transgraniczne ściganie zagranicznych sprawców wykroczeń i przestępstw drogowych. Czeska policja może korzystać z tej możliwości i kara dosięgnie kierowcę także z Polski.

W przypadku, gdy czeski sąd wydał czasowy zakaz prowadzenia pojazdów to obowiązuje on na terytorium Czech. Planowane przyszłe podróże zagraniczne nie mogą wówczas przebiegać przez Czechy.

Kontrole trzeźwości w Czechach

Podobnie jak w Polsce na straży trzeźwości na czeskich drogach stoi głównie tzw. drogówka. Czeska kontrola drogowa przebiega podobnie do polskiej. Podobnie jak w naszym kraju, także czescy policjanci mogą w każdej chwili sprawdzić kierowcę (trzeźwość, prawo jazdy) jak i pojazd (światła, opony) wraz z wyposażeniem (apteczka, gaśnica, kamizelka odblaskowa, koło zapasowe lub zestaw naprawczy, trójkąt ostrzegawczy, zapasowe żarówki i bezpieczniki).

Jednakże w przeciwieństwie do Polski, gdzie policja prowadzi losowe masowe kontrole trzeźwości kierowców, to policja w Czechach takich akcji nie prowadzi.


Losowe masowe kontrole trzeźwościLiczba drogowych kontroli trzeźwości na 1 tys. mieszkańców (2021)
Czechynieb.d.
Polskatak219
Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council, w skrócie ETSC)

Systematyczne badania alkomatem wprowadzone zostały w Czechach w 2010 roku. Wszyscy kierowcy zatrzymani przez czeską policję są systematycznie badani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kontrole czeskiej policji drogowej w 2020 roku dały 4 937 kierowców z wynikiem pozytywnym, co stanowi od 0,41 do 0,74% (zakres dwóch rodzajów kontroli) wszystkich kontroli. Dla porównania w Polsce w 2020 roku polska policja złapała 98 941 osób pod wpływem alkoholu (zaznaczyć jednak należy, że polscy policjanci wykonali aż 6,6 mln kontroli, przez co są w europejskiej czołówce pod tym względem).

Policyjne drogowe kontrole trzeźwości są w Czechach coraz częstsze, co jest zgodne z przyjętą w 2021 roku nową czeską Krajową Strategią Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030.

W 2019 r roku ofiary śmiertelne związane z alkoholem stanowiły w Czechach prawie 10% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach (60 z 617 wszystkich ofiar śmiertelnych).

Alkomat PROMILER w drogę do Czech

Firma PROMILER, lider rynku alkomatów w Polsce, zachęca do przepisowej i bezpiecznej jazdy. A szczególnie trzeźwej! Nie tylko w naszym kraju, ale także goszcząc u naszych południowych sąsiadów – w Czechach.

Unikanie alkoholu i badanie się alkomatem przed prowadzeniem pojazdu to najprostszy sposób na unikniecie problemów. Warto zatem zaopatrzyć się w jeden z poręcznych elektrochemicznych alkomatów PROMILER, które to wykorzystują elektrochemiczną technologię „policyjną”. Tę samą co w alkomatach polskiej Policji i czeskiej Policie.

Jaki jest limit alkoholu w Czechach?

Author: Krystiannowak

Date:

Limit alkoholu w Niemczech – poznaj szczegóły!


Posiadając polskie prawo jazdy, możemy bez trudu poruszać się pojazdami po niemieckich drogach. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, jazda pod wpływem alkoholu jest zakazana i podlega surowym sankcjom. Chociaż oba kraje są członkami Unii Europejskiej, regulacje dotyczące prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i odpowiedzialność za to zachowanie różnią się między Polską a Niemcami.

Polacy jadą do Niemiec głównie samochodem

Niemcy są jednym z najpopularniejszych miejsc, do których Polacy udają się na wycieczki. Podróżowanie do Niemiec samochodem jest wśród Polaków najczęściej wybieraną formą transportu.

Według badań CBOS za 2021 rok aż 72% Polaków pojechało do Niemiec autem (dla porównania: samolotem 14%, autobusem 12%, pociągiem tylko 1%). Z tego 60% Polaków wybierało dłuższy pobyt (ponad 4 dni). Wszystko to przekłada się na częstą obecność polskich aut na niemieckich drogach.

Dodatkowo, według danych GUS to Niemcy są drugim (za Wielką Brytanią) krajem z największą liczbą długookresowych emigrantów z Polski. W 2022 roku w Niemczech przebywało czasowo 411 tys. stałych mieszkańców Polski. Wielu z nich jeździ w Niemczech na co dzień.

Limit 0,5 promila w Niemczech – ale nie dla wszystkich

W Niemczech limit alkoholu dla kierowców wynosi 0,5 promila, z wyłączeniem:

 • „młodych” kierowców:

– do 21 roku życia,

– niedoświadczonych z prawem jazdy krócej niż 2 lata,

 • kierowców zawodowych.

Dla nich obowiązuje bezwzględnie poziom 0,0 promila!


Kierowca

stary”młody”zawodowy
Niemcy0,5‰0,0‰0,0‰
Polska0,2‰0,2‰0,2‰
Dozwolone promile – stary, a młody kierowca.

Przekroczenie limitu 0,0‰ przez „młodego” kierowcę, znajdującego się zgodnie z niemieckim prawem w okresie próbnym prawa jazdy (niem. Probezeit), skutkuje grzywną w wysokości 250 EUR.

Zerowy limit alkoholu dla “młodych” kierowców wprowadzony został w Niemczech w 2007 roku. Dzięki m. in. niemu, dekadę później w 2018 roku, odsetek nowicjuszy biorących udział w wypadkach drogowych spadł z 11,7% do 8,7%.

Przekroczenie limitu 0,5‰ alkoholu we krwi traktuje się u kierowców w Niemczech jako wykroczenie lub przestępstwo.

Z ponad 0,5 promila kierowca otrzymuje:

 • karą w wysokości 500 euro,
 • 1 miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów w Niemczech,
 • 2 punkty karne (do niemieckiego prawa jazdy, jeśli takie ma).

Jeśli kierowa ma już wcześniejsze naruszenia związane z alkoholem to kara jest wyższa i wynosi 1 000, a nawet 1 500 euro!

To samo dotyczy wartości 0,3 promila, jeśli kierowca rzuca się w oczy niebezpiecznym stylem jazdy (np. jazda zygzakiem).

Od poziomu 1,1 promila prowadzenie pojazdu w Niemczech uważa się za przestępstwo, ale może być również popełnione przy niższym poziomie, jeśli kierowca nie jest już w stanie bezpiecznie prowadzić pojazdu. Kierowcom z takim wynikiem, według niemieckiego kodeksu karnego (niem. Strafgesetzbuch; w skrócie StGB) grozi grzywna, cofnięcie prawa jazdy lub nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku. Decyduje sąd. Grzywna do zapłaty obliczana jest w zależności od dochodu sprawcy w oparciu o sytuację finansową sprawcy (według stawki dziennej stosowanej także w Polsce).

PromileKierowcaKaraPunkty karneZakaz prowadzenia
0,0 – 0,5‰„stary” kierowca0

„młody” kierowca250 EUR1
0,5 – 1,1‰bez wcześniejszego naruszenia alkoholowego500 EUR21 miesiąc

z 1 wcześniejszym naruszeniem1000 EUR23 miesiące

z 2 wcześniejszymi naruszeniami1500 EUR23 miesiące
powyżej 1,1‰wszyscygrzywna + pozbawienie wolności3w zależności od sądu
Źródło: Bussgeldkataloge.de

Wymienione punkty karne dopisywane są Polakom tylko, jeśli posiadają niemieckie prawo jazdy. Wówczas dodawane są do niemieckiego rejestru punktów karnych we Flensburgu i dotyczą kierowania pojazdami tylko w Niemczech. Jeśli polski kierowca ma polskie prawo jazdy to punkty karne zdobyte w Niemczech nie są dopisywane do rejestru punktów karnych w Polsce.

Ma się to jednak zmienić w niedalekiej przyszłości. Już niedługo wszystkie kraje Unii Europejskiej mają mieć bowiem ujednolicony system karania kierowców punktami karnymi i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy – w odniesieniu do najważniejszych i najczęściej popełnianych wykroczeń i przestępstw drogowych (np. jazda po alkoholu, przekraczanie prędkości). Ma to ukrócić bezkarność tych, którzy nie dbają o bezpieczeństwo za granicą. Transgraniczny system kar wejdzie w skład trwającego ambitnego unijnego programu bezpieczeństwa drogowego Wizja Zero (ang. Vision Zero), którego celem jest zredukowanie do 2050 roku liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do zera na drogach całej Unii Europejskiej.

W przypadku otrzymania mandatu lub grzywny za jazdę po alkoholu w Niemczech warto uregulować karę. Od 2013 roku w Unii Europejskiej możliwe jest bowiem transgraniczne ściganie zagranicznych sprawców wykroczeń i przestępstw drogowych. Niemiecka policja chętnie korzysta z tej możliwości i kara dosięgnie kierowcę także z Polski.

Limit 0,0 promila w Niemczech dla kierowców zawodowych

Na alkohol, w tym także alkohol resztkowy (np. po weekendzie), uważać muszą szczególnie polscy kierowcy branży transportowej, którzy często jeżdżą po niemieckich drogach. Kierowcy zawodowi, niezależnie od kraju pochodzenia, muszą przestrzegać w Niemczech surowego obowiązku zerowej zawartości alkoholu we krwi!

Zerowy limit alkoholu we krwi dotyczy szczególnie kierowców autobusów lub taksówkarzy, którzy biorą odpowiedzialność za kilka, kilkanaście – a nawet kilkadziesiąt osób na pokładzie. Dla nich przewidziane są jeszcze wyższe, mające odstraszać kary pieniężne. Przykładowo, jeśli kierowca autobusu nie przestrzega w Niemczech limitu 0,0‰ alkoholu we krwi to zgodnie z niemieckimi przepisami grozi mu grzywna w wysokości do 10 000 euro! Dla nich zabronione jest również spożywanie alkoholu w czasie pełnienia służby. Niemiecki ustawodawca wyszedł ze słusznego założenia, że ciężarówka lub autobus mogą wyrządzić więcej szkód na drodze niż inne mniejsze pojazdy (osobówka, motocykl).

Wypadki drogowe po alkoholu w Niemczech

Na kierowców, którzy pod alkoholu spowodowali kolizję lub wypadek drogowy w Niemczech, czeka sprawa karna w niemieckim sądzie, odebranie polskiego prawa jazdy (jest ono odsyłane potem do Polski wraz niemieckim wyrokiem sądowym) lub nawet kara pozbawienia wolności w niemieckim więzieniu.

W przypadku, gdy niemiecki sąd wydał czasowy zakaz prowadzenia pojazdów to obowiązuje on na terytorium Niemiec (polskie prawo jazdy zostaje oklejone informacją o zakazie prowadzenia pojazdu w Niemczech). Planowane przyszłe podróże zagraniczne nie mogą wówczas przebiegać przez Niemcy.

Liczba zabitych na niemieckich drogach w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców wyniosła w 2020 roku 156 osób (z 2 724 wszystkich zgonów na drogach w tymże roku). Stanowiły one 5,7% wszystkich zarejestrowanych zgonów drogowych w Niemczech.

Co ciekawe w Niemczech badani są tylko żywi kierowcy podejrzani o wypadek. Dodatkowo w przypadku kolizji pojedynczego pojazdu, gdy nikt inny nie został ranny, test na obecność alkoholu nie jest wykonywany.

Kontrole trzeźwości w Niemczech

Podobnie jak w Polsce na straży trzeźwości na niemieckich drogach stoi głównie tzw. drogówka (niem. Verkehrspolizei/Autobahnpolizei). Niemiecka kontrola drogowa przebiega podobnie do polskiej. Podobnie jak w naszym kraju, także niemieccy policjanci mogą w każdej chwili sprawdzić kierowcę (trzeźwość, prawo jazdy) jak i pojazd (światła, opony) wraz z wyposażeniem (apteczka, kamizelka odblaskowa, rękawice gumowe, trójkąt ostrzegawczy, zapasowe żarówki).

Jednakże w przeciwieństwie do Polski, gdzie policja prowadzi losowe masowe kontrole trzeźwości kierowców, to policja w Niemczech takich akcji nie prowadzi.


Losowe masowe kontrole trzeźwościLiczba drogowych kontroli trzeźwości na 1 tys. mieszkańców (2021)
Niemcynieb.d.
Polskatak219
Źródło: Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ang. European Transport Safety Council)

Alkomat PROMILER w drogę do Niemiec

Firma PROMILER, lider rynku alkomatów w Polsce, zachęca do przepisowej i bezpiecznej jazdy. A szczególnie trzeźwej! Nie tylko w naszym kraju, ale także goszcząc u naszych zachodnich sąsiadów – w Niemczech.

Unikanie alkoholu i badanie się alkomatem przed prowadzeniem pojazdu to najprostszy sposób na unikniecie problemów. Warto zatem zaopatrzyć się w jeden z poręcznych elektronicznych alkomatów PROMILER, które to wykorzystują elektrochemiczną technologię „policyjną”. Tę samą co w alkomatach polskiej Policji i niemieckiej Polizei.

Jaki jest limit alkoholu w niemczech

Author: Krystiannowak

Date:

Konfiskata auta – zmiany w prawie drogowym


Zmiany w ustawie Kodeks karny mają na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych i pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach. Od 14 marca 2024 roku obowiązują znacznie zaostrzone przepisy. Oznacza to, że nietrzeźwi kierowcy lub tacy którzy spowodowali wypadek, mogą spodziewać się poważniejszych konsekwencji już teraz.

Jak wygląda konfiskata samochodu

Funkcjonariusze policji mogą skonfiskować pojazd, jedynie w kilku przypadkach określonych w nowych przepisach. Po odebraniu samochodu przez policję, zabezpieczy je prokurator, a następnie sąd orzeknie czy prawo własności do auta zostanie odebrane.

Kiedy pojazd zostanie skonfiskowany?

Nowe przepisy bardzo dokładnie określają w jakich sytuacjach samochód może zostać odebrany kierowcy. Są to:

 • Prowadzenie pojazdu przy zawartości alkoholu we krwi większej bądź równej 1,5 promila.
 • Recydywa – ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (0,5 promila lub więcej) w ciągu dwóch lat.
 • Spowodowanie wypadku przez nietrzeźwego kierowcę.
 • Spowodowaniu wypadku i ucieczka z miejsca zdarzenia (dotyczy zarówno pijanych, jak i trzeźwych kierowców).

Kierowcy zawodowi a konfiskata pojazdu

W sytuacji, w której kierowca wykonywał czynności zawodowe, a prowadzony pojazd mechaniczny nie był jego własnością, sąd nie orzeka konfiskaty. Nietrzeźwy pracownik obciążony zostanie kwotą w wysokości minimalnej 5 tysięcy zł, którą będzie musiał wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Orzeczenie równoważności pojazdu

W kilku sytuacjach konfiskata samochodu nie będzie możliwa:

 • gdy pojazd został użyczony komuś innemu,
 • gdy pojazd ma kilku współwłaścicieli,
 • gdy pojazd został sprzedany lub zniszczony.

Jeżeli odebranie prawa własności do pojazdu nie będzie możliwe, sąd orzeknie karę, która jest równowartością pojazdu. Może być to kwota wpisana na polisie ubezpieczeniowej lub w przypadku braku polisy, średnia wartość rynkowa pojazdu.

Warto zaznaczyć, że jeżeli samochód zostanie uszkodzony podczas wypadku, nie obniży to jego wartości. Pojazdy nie podlegają wycenie indywidualnej, a sprawca będzie musiał zapłacić taką samą karę.

Samochody w leasingu

Kierowcy, którzy prowadzili leasingowany pojazd, również podlegają innej karze. Mogą spodziewać się opłaty w wysokości od 5 do 60 tysięcy zł, która zasili konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Bezpieczeństwo na drogach a zaostrzenie przepisów

Nowelizacja ustawy Kodeks karny zakłada również znaczne podwyższenie mandatów i wyższe kary pozbawienia wolności. Nowe przepisy mają zniechęcić kierowców do prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, czego skutkiem powinno być zwiększone bezpieczeństwo na drogach.

Cenną informacją dla kierowców jest wiedza dotycząca stężenia alkoholu w organizmie po spożyciu. Dobrej jakości alkomat jest w tej sytuacji niezastąpiony. Wykonaniu pomiaru zajmuje jedynie kilka sekund, a pozwala na podjęcie rozsądnej decyzji, która może uchronić przed spowodowaniem wypadku. Dlatego właśnie tak ważne jest wyposażenie się w odpowiedni sprzęt, który nie zakłamie wyników testu.

Jak działa alkomat?

Wykonanie testu alkomatem jest niezwykle proste. Użytkownik musi wdmuchać powietrze przez ustnik. Próbka badana jest przez sensor urządzenia, a następnie wyniki przedstawione są w czytelny sposób na wyświetlaczu.

Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem, prowadzenie pojazdu jest niedozwolone przy stężeniu alkoholu we krwi większym niż 0,2 promila.

Jak wybrać odpowiedni alkomat?

Na rynku dostępnych jest wiele alkomatów, które różnić się będą między sobą zastosowanym sensorem, dodatkowymi funkcjami lub designem. W ofercie PROMILER znajduje się wiele urządzeń, każdy z nich wyróżnia się wysoką jakością, precyzją wyników i długą żywotnością.

Do użytku osobistego, wystarczające będzie niewielkie urządzenie, które można przenosić w łatwy i wygodny sposób. Regularna kalibracja i dbanie o alkomat, pozwoli na wykonywanie dokładnych badań przez długi czas. Tak stosowane urządzenie będzie przydatne każdemu kierowcy chcącemu zachować bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu.

Sprawdź, gdzie kupić alkomaty PROMILER.

KOnfiskata auta za nietrzeźwą jazdę

Author: Krystiannowak

Date: 2 kwietnia 2024

Punkty karne – tabela punktów za nietrzeźwą jazdę


Punkty karne kojarzone są najczęściej z takimi przewinieniami na drodze jak nadmierna prędkość, stłuczka, wypadek, przejazd na czerwonym świetle. Jednakże wielu kierowców nie wie, że punkty karne (i to dużo!) otrzymuje się także (obok innych dotkliwych kar) w przypadku jazdy po alkoholu.

Co to są punkty karne?

Punkty karne to ustanowiony przez państwo prawny system karania i prewencji za łamanie przepisów ruchu drogowego. Są z nami już ponad 30 lat, bowiem po raz pierwszy wprowadzono je w Polsce w 1993 roku.

Punkty karne działają prewencyjnie, zmuszają bowiem do bezpiecznej (także trzeźwej) jazdy zgodnej z przepisami.

Punty karne uzyskuje się za wykroczenia i przestępstwa podczas prowadzenia pojazdów. Poza innymi karami jak:

 • mandat lub grzywna,
 • utrata prawa jazdy,
 • kara pieniężna na cele charytatywne,
 • ograniczenie lub utrata wolności (areszt, więzienie),
 • konfiskata pojazdu,

winny otrzymuje za swoje przewinienie także odpowiednią ilość punktów karnych.

Punkty karne się sumują i nie mogą przekraczać maksimum. W Polsce kierowca uzyskać może maksymalnie 24 punkty karne. Lub 20 w przypadku „młodych” kierowców.


Kierowca

Staż

Maksymalna ilość punktów karnych

Młody” kierowca

do 1 roku
20

Stary” kierowca

1 rok lub więcej
24

Przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych kończy się zabraniem prawa jazdy. Ponowne ich uzyskanie możliwe jest w dwóch scenariuszach, w zależności od stażu kierowcy.


Kierowca

Odzyskanie prawa jazdy

Młody” kierowca

ponowny kurs i egzamin na prawo jazdy

Stary” kierowca

badania psychologiczne i egzamin sprawdzający umiejętności

Punky karne za jazdę po alkoholu

Obowiązujący obecnie taryfikator mandatów jest w sprawach „alkoholowych” bardzo rygorystyczny, więc nietrudno o szybkie dojście do limitu maksymalnej liczby punktów karnych.


Promile

Stan kierowcy

Przewinienie

Punkty karne


0-0,2 ‰

0,2-0,5 ‰
po spożyciuwykroczenie15

powyżej 0,5 ‰
nietrzeźwośćprzestępstwo15

Trudno się dziwić prawodawcy. Prowadzenie pojazdów na trzeźwo jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Alkohol wpływa mocno na zachowanie kierowcy i jego ocenę sytuacji na drodze. Wielu śmiertelnych wypadków było i (niestety) nadal jest powodowanych przez kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit alkoholu.

Legalnie kierowcy w Polsce mogą jeździć, jeśli nie wydmuchają więcej niż 0,2 promila (mniej, niż jeden mały kieliszek wódki). Przypomnijmy jednak, że nawet 0,1 promila może mieć już wpływ na reakcję organizmu, dlatego niezależnie od ilości wypitego alkoholu, nie wsiadajcie za kierownicę.

Alkomat na straży punktów karnych

Naszym zdaniem alkomat powinien być stałym wyposażeniem kierowców. Tych zawodowych, prywatnych i „niedzielnych” (zwłaszcza po przysłowiowych imieninach u cioci).

W większości przypadków wystarczy już alkomat osobisty, czyli mały kieszonkowy alkomat elektroniczny. W przypadku marki PROMILER alkomat taki wyposażony jest w technologie policyjne. Chodzi głównie o sensor elektrochemiczny o dużej powierzchni zamontowany w jego wnętrzu. To on zapewnia dokładność i precyzyjność pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Koszt takiego urządzenia to kilkaset złotych. Warto go mieć. Alkomaty PROMILER dostępne są u naszych partnerów i dystrybutorów.

Warto także pamiętać, że nawet następnego dnia po spożyciu poziom alkoholu w organizmie może być wysoki, wyższy niż dozwolony w Polsce poziom 0,2 promila. Podczas częstych porannych kontroli (tzw. trzeźwe poranki) policja drogowa korzysta często z tzw. „żółtej pałki” PROMILER iBLOW 10. Jest to nasz alkomat przesiewowy, który podczas kontroli trzeźwości policjant przystawia pod usta kierowcy. To alkomat przesiewowy, mający za zadanie w jak najkrótszym czasie zbadać jak największą liczbę kierowców (pomiar trwa zaledwie kilka sekund).

Nawet jeśli nie kupiliśmy jeszcze alkomatu indywidualnego to jeszcze przed odpaleniem silnika warto się udać (nie autem!) do najbliższego komisariatu. W wielu z nich przy wejściu wisi czarny skrzynkowy alkomat. Te alkomaty stacjonarne na komisariatach, bardzo często dostarczane przez nas z logo PROMILER, są publiczne, anonimowe i co najważniejsze – darmowe.

Jak sprawdzić punkty karne

Punkty karne sprawdzić można osobiście na komisariacie lub przez Internet.


Sposób sprawdzania

Miejsce

Koszt

Osobiście

na komisariacie okazując dowód – płatne w przypadku zaświadczenia.

17 zł

Przez internet

przez stronę rządową gov.pl lub mobilną aplikację mObywatel

0 zł

W ten sposób można „przypomnieć” sobie swoje drogowe przewinienia. Otrzymujemy listę z datą przewinień, ilością punktów karnych, informację za co oraz kiedy punkty karne wygasają (przedawniają się one).

Podsumowanie

PROMILER jako lider rynku alkomatów w Polce zachęca do przepisowej i bezpiecznej jazdy. A szczególnie trzeźwej! Unikanie alkoholu to najprostszy sposób jak uniknąć dotkliwych kar, w tym także punktów karnych.


Jaki jest dopuszczalny limit alkoholu we krwi

Author: Krystiannowak

Date: 28 marca 2024

Zabranie i zatrzymanie prawa jazdy za alkohol


Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jednak poza potencjalnymi skutkami wypadków, za prowadzenie w stanie nietrzeźwości grożą także konkretne konsekwencje prawne, zabranie prawa jazdy. W niniejszym artykule przyjrzymy się skutkom związanym z jazdą pod wpływem alkoholu w kontekście prawa drogowego.

Jazda po alkoholu — jakie konsekwencje cię czekają?

Zgodnie z obowiązującym prawem, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to poważne przewinienie. Nie tylko narażasz siebie i innych na potencjalne niebezpieczeństwo, ale też ryzykujesz utratę prawa jazdy. Konkretnie “zabranie prawa jazdy za alkohol” jest jedną z surowszych sankcji, jakie mogą spotkać kierowcę.

Oprócz takich nieprzyjemności — może cię czekać między innymi:

 • Konfiskata auta,
 • Więzienie,
 • Kara pieniężna,
 • Charytatywna pomoc pieniężna

Jakie stężenie alkoholu grozi utratą prawa jazdy?

Nie ma bezpiecznego poziomu alkoholu dla kierowcy. Nawet niewielkie jego ilości mogą wpłynąć na zdolność do prowadzenia pojazdu. Jednak prawo określa konkretne limity, których przekroczenie skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Warto znać te limity, by uniknąć nieprzyjemności.

Czas determinujący utratę prawa jazdy, jest zależny od poziomu upojenia winnego. W Polsce rozróżnia się stan po spożyciu (0,2‰ do 0,5‰) i stan nietrzeźwości (od 0,5‰). W przypadku tego pierwszego możemy spodziewać się utraty prawa jazdy od 6 miesięcy do 3 lat. W drugim niebezpieczniejszym przypadku zakres kar przewiduje od 12 miesięcy do 10 lat, a nawet czasem dożywotniego odebrania prawa jazdy

Procedura zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Kiedy policja podejrzewa kierowcę o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, może on zostać poproszony o poddanie się badaniu alkomatem. Jeśli wynik tego badania wskazuje na przekroczenie dozwolonego poziomu alkoholu, następuje zatrzymanie prawa jazdy. To ważny element procedury, mający na celu natychmiastowe uniemożliwienie dalszej jazdy osobie nietrzeźwej.

Służby porządkowe, uwzględniają również wiele innych czynników, które decydują o ostatecznym wymiarze kary. Zaliczyć do nich można:

 • Spowodowanie wypadku,
 • Przekroczenie prędkości,
 • Przekroczenie limitu punktów karnych,
 • Uszkodzenie infrastruktury.

Jeżeli incydent drogowy jest poważny. Sprawa zostaje skierowana do sądu, gdzie zostaje podjęta ostateczna decyzja o dalszych losach winnego.

Blokada alkoholowa — druga szansa

Czy dożywotnia utrata prawa jazdy, jest definitywnym końcem? Istnieje jeszcze jedna możliwość, jaką jest ubieganie się o założenie blokady alkoholowej przez sąd, umożliwiając to tym samym powrót za kółko.

W praktyce należy złożyć wniosek do sądu o możliwość “zmiany środka zapobiegawczego”. W sytuacji, gdy odebrano prawo jazdy dożywotnio — złożenie takiego dokumentu jest możliwe dopiero po 10 latach. W przypadku utraty na określony czas, możliwość na wykonanie takiego zabiegu pojawia się dopiero po odczekaniu połowy wyroku.

Kolejną istotną kwestią jest obowiązek zdawania ponownego egzaminu. Pojawia się on, w przypadku kary powyżej 12msc, poniżej tego okresu otrzymuje się prawo jazdy z adnotacją 69.

Nigdy nie dopuść do sytuacji utraty prawa jazdy

Najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów związanych z zatrzymaniem prawa jazdy, jest edukacja oraz rozwaga. Należy pamiętać, że alkohol, nawet w niewielkich ilościach, może wpłynąć na nasze zdolności, zwłaszcza w trudnych warunkach drogowych. Dobrze jest również znać swoje limity oraz planować z góry, jak wrócisz do domu po imprezie — korzystając na przykład z taksówki.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to nie tylko skrajnie niebezpiecznie i nieodpowiedzialne zachowanie, ale też działanie, które może mieć poważne konsekwencje prawne. Sama utrata, nie powinna być jedyną motywacją do niedopuszczania takich sytuacji — pamiętajmy o zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego. Na świecie codziennie tysiące ludzi traci swoich bliskich przez brak wyobraźni na drodze.

Jak wygląda zabranie prawa jazdy?

Author: Krystiannowak

Date: 25 października 2023

Mandaty i punkty karne w Niemczech


Jeśli planujesz podróż samochodem po Niemczech, warto znać podstawy dotyczące mandatów i punktów karnych. Jako producent alkomatów PROMILER, chcemy przedstawić ci elementarne, najważniejsze informacje. Zapraszamy do lektury!

Niemcy a mandaty i punkty karne – system podobny do naszego?

W Niemczech obowiązuje system mandatów oraz punktów karnych bardzo zbliżony, ale inny niż ten Polsce. Za pewne wykroczenia, oprócz mandatu pieniężnego, kierowcy przyznawane są także punkty karne. Przy osiągnięciu pewnej ilości punktów, grozi zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak wyglądają różnice – dla przykładu. Punkty zbierane w naszym kraju, przechodzą na konto polskie, osiągnięcie określonego progu punktowego (maks. 24 pkt. – 2023 rok), wiąże się z utratą prawa jazdy i koniecznością zdawania kolejnego egzaminu. U naszego zachodniego sąsiada próg punktowy wynosi maksymalnie 8 pkt – 2023 rok.

Nie opieraj się tylko na blogu! Poznaj najważniejsze informacje zanim wyruszysz w podróż do Niemiec z różnych źródeł, prawo zmienia się bardzo dynamicznie i należy być z nim na bieżąco. Przed wyruszeniem w podróż, upewnij się, że znasz aktualne przepisy oraz wysokość mandatów. Warto również zorientować się, gdzie najczęściej umieszczane są fotoradary. Na rynku istnieje wiele darmowych i płatnych aplikacji, zabezpieczających nas przed nieumyślnym zgarnięciem mandatu. Celem fotoradaru, nie jest uprzykrzenie życia, a dbanie o bezpieczeństwo na drodze – dla tego pamiętaj, by być odpowiedzialnym i nie przekraczać prędkości, tam gdzie fotoradaru nie ma.

Na co uważać? – jak kosztowna jest nie uwaga?

Do najczęstszych wykroczeń zalicza się przekroczenie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu podczas jazdy, czy nieprzestrzeganie znaków drogowych.

Jakie są kwoty mandatów za różne przewinienia? Mandaty różnią się w zależności od rodzaju i skali wykroczenia. Poniżej przedstawimy orientacyjną listę mandatów za przekroczenie prędkości, pamiętaj jeśli chcesz mieć stuprocentową pewność, sprawdź czy nie nastąpiły zmiany:

Przekroczenie prędkości teren zabudowany:

do 10 km/h –> 30 euro,
11 do 15 km/h –> 50 euro,
16 do 20 km/h –> 70 euro,
21 do 25 km/h –> 115 euro,
26 do 30 km/h –> 180 euro,
31 do 40 km/h –> 260 euro,
41 do 50 km/h –> 400 euro,
51 do 60 km/h –> 560 euro,
61 do 70 km/h –> 700 euro,

Teren niezabudowany:

do 10 km/h –> 20 euro,
11 do 15 km/h –> 40 euro,
16 do 20 km/h –> 60 euro,
21 do 25 km/h –> 100 euro,
26 do 30 km/h –> 150 euro,
31 do 40 km/h –> 200 euro,
41 do 50 km/h –> 320 euro,
51 do 60 km/h –> 480 euro,
61 do 70 km/h –> 600 euro

Co z punktami karnymi?

Taryfikator niemieckich punktów karnych jest bardzo zawiły. Postaramy się przedstawić, czego możemy się spodziewać oprócz kary kosztowej i moralnej. Poniżej krótka lista punktów karnych za przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym:

Teren zabudowany:

15 km/h –> 0 punktów karnych
30 km/h –>1 punkt karny
40 km/h –> 2 punkty karne
41-50 km/h –> 2 punkty karne,

Pamiętajcie maksymalnie można uzyskać 6 pkt karnych.

Mandaty w Niemczech – tradycyjne kontra fotoradar

U naszych zachodnich sąsiadów, tak jak u nas. Mandaty możemy podzielić, według podmiotu, który je wystawia. Mowa o policjancie i fotoradarze.

Mandaty tradycyjne są wystawiane przez funkcjonariuszy Policji na miejscu wykroczenia. Ich wysokość zależy od skali przewinienia. Niemieckie fotoradary potrafią być znacznie bardziej zaawansowane od polskich, znacznie lepiej rejestrują pojazdy, które przekraczają dozwoloną prędkość. Za zdjęcie z fotoradaru, również można otrzymać punkty karne, które sumują się w niemieckim systemie punktowym. Najczęściej umieszczane są na autostradach, głównych drogach oraz w rejonach szkół.

Pamiętaj – mandat od policjanta daje możliwość dyskusji i ewentualnego wyjaśnienia sytuacji. W przypadku fotoradaru, mandat jest automatyczny i trudniej o odwołanie.

Przydatne narzędzia dla kierowców w Niemczech

W Niemczech dostępne są aplikacje, które informują kierowców o zbliżających się fotoradarach. Dzięki temu można unikać nieprzyjemnych niespodzianek i niepotrzebnych mandatów.

Warto wyposażyć się również w alkomat. Korzystanie z własnego urządzenia, takiego jak te oferowane przez PROMILER, to doskonały sposób, aby upewnić się, że jesteśmy w stanie legalnie i bezpiecznie prowadzić pojazd w Polsce, jak i na całym świecie.

Najlepszym sposobem na unikanie mandatów jest edukacja i ciągłe przypominanie sobie o obowiązujących przepisach. Warto regularnie odświeżać swoją wiedzę, zwłaszcza jeśli planujemy dłuższą podróż po Niemczech.

Na zakończenie

Niemiecki system mandatów i punktów karnych różni się od polskiego. Warto być świadomym przepisów i konsekwencji ich łamania podczas podróży po Niemczech. Podsumowując, warto zapamiętać orientacyjne listy punktów karnych i wartość mandatów oraz maksymalne ilości punktów karnych w Polsce (24 pkt.) i w Niemczech (8pkt.). Pamiętajmy, w jakich sytuacjach możemy spodziewać się mandatów oraz to, że nie tylko POLIZEI jest groźna, ale i urządzenia, takie jak niemieckie zaawansowane fotoradary.

Aby uniknąć mandatów, warto przestrzegać przepisów i śledzić oficjalne strony niemieckiego rządu.

Dziękujemy za lekturę i życzymy bezpiecznej podróży!

Mandaty w Niemczech

Author: Krystiannowak

Date: 20 października 2023