aktualności
wirtualny alkomat

Polityka prywatności serwisu promiler.com (nazywany dalej Serwisem)

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z realizacją zamówień dokonanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest PROMILER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowska 277 60-104 Poznań Numer KRS 0000496714 NIP 7831709058 REGON 302677996.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis promiler.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Profilowanie i remarketing:
a) Serwis wykorzystuje identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń; identyfikatory klientów;
b) Serwis wykorzystuje narzędzia do tworzenia spersonalizowanych reklam i ofert;
c) Użytkownik, który nie wyraża zgody na śledzenie i profilowanie może zastosować dodatki do przeglądarki, np. Do not track:

  • jeśli używasz przeglądarki Mozzilla Firefox pobierz dodatek ze strony: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/donottrackplus/
  • jeśli używasz przeglądarki Google Chrome pobierz dodatek ze strony: https://chrome.google.com/webstore/detail/do-not-track/ckdcpbflcbeillmamogkpmdhnbeggfja?hl=pl
  • jeśli używasz przeglądarki Opera pobierz dodatek ze strony: https://addons.opera.com/pl/extensions/details/dont-track-me-google/
  • jeśli używasz przeglądarki Safari pobierz dodatek ze strony: https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=pl_PL

d) Dane Użytkowników zbierane są również w celach statystycznych (Google Analytics).
e) Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy serwisu w Analytics, np. za pomocą wtyczki do przeglądarki internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.