aktualności
aktualności

Kalibracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Twój alkomat wymaga obsługi serwisowej? Za pomocą formularza na szybko i wygodnie możesz zgłosić alkomat na: kalibrację, naprawę lub reklamację.

kalibrację

naprawę

reklamację

FORMULARZ

PROCES KALIBRACJI ALKOMATÓW

Kalibracja alkomatów (inaczej kalibrowanie lub adiustacja) to weryfikacja wyników alkomatu z wynikami podanymi przez wzorzec jednostki miary.

REGULACJA CZUJNIKA

Podczas kalibracji alkomatów następuje regulacja czujnika urządzenia z oprogramowaniem, tak aby zawartość alkoholu we wtłaczanym powietrzu na wyświetlaczu alkomatu była taka sama, jak wartość podana na butelce odczynnika w kalibratorze.

INTERWAŁ KALIBRACYJNY

Każde urządzenie ma indywidualnie dobrany interwał kalibracyjny, wynikający z jego konstrukcji i przeznaczenia. Zazwyczaj, jeśli chodzi o alkomaty osobiste, należy je kalibrować co 3, 6 lub 12 miesięcy (zależnie od technologii).

CZĘSTOTLIWOŚĆ KALIBRACJI

Częstotliwość kalibracji alkomatów zależy od modelu alkomatu oraz technologii posiadanego sensora. Alkomaty z sensorem elektrochemicznym kalibruje się rzadziej niż modele z sensorem półprzewodnikowym. Dokładne informacje o okresie i częstotliwości kalibrowania alkomatów w poszczególnych modelach znajdują się w ich instrukcjach obsługi.

  REGULACJA   CZUJNIKA

  Podczas kalibracji następuje REGULACJA CZUJNIKA urządzenia z oprogramowaniem tak, aby zawartość alkoholu w wtłaczanym powietrzu była taka sama na wyświetlaczu alkomatu, jak wartość podana na butelce odczynnika w kalibratorze.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Uważasz, że Twój alkomat wymaga obsługi serwisowej? Za pomocą formularza na szybko i wygodnie możesz ZGŁOSIĆ ALKOMAT na:

  • KALIBRACJĘ
  • REKLAMACJĘ
  • NAPRAWĘ

  FORMULARZ

  Kalibracja

  Proces kalibracji alkomatów

  Kalibracja alkomatów (inaczej kalibrowanie lub adiustacja) to weryfikacja wyników alkomatu z wynikami podanymi przez wzorzec jednostki miary.

  Regulacja czujnika

  Podczas kalibracji alkomatów następuje regulacja czujnika urządzenia z oprogramowaniem, tak aby zawartość alkoholu we wtłaczanym powietrzu na wyświetlaczu alkomatu była taka sama, jak wartość podana na butelce odczynnika w kalibratorze.

  Interwał kalibracyjny

  Każde urządzenie ma indywidualnie dobrany interwał kalibracyjny, wynikający z jego konstrukcji i przeznaczenia. Zazwyczaj, jeśli chodzi o alkomaty osobiste, należy je kalibrować co 3, 6 lub 12 miesięcy (zależnie od technologii).

  Częstotliwość kalibracji alkomatów

  Częstotliwość kalibracji alkomatów zależy od modelu alkomatu oraz technologii posiadanego sensora. Alkomaty z sensorem elektrochemicznym kalibruje się rzadziej niż modele z sensorem półprzewodnikowym. Dokładne informacje o okresie i częstotliwości kalibrowania alkomatów w poszczególnych modelach znajdują się w ich instrukcjach obsługi.

  PROCES   KALIBRACJI

  Kalibracja (inaczej kalibrowanie lub adiustacja) to weryfikacja WYNIKÓW ALKOMATU z wynikami podanymi przez wzorzec jednostki miary.