aktualności
wirtualny alkomat

Dzień Bezpiecznego Kierowcy 2024


W czwartek 25 lipca 2024 roku przypada kolejny coroczny Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To dzień w którym doceniamy kierowców, którzy na drodze stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy to okazja do przypomnienia kierowcom konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym dotyczących zachowania trzeźwości.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy w Polsce

Dzień Bezpiecznego Kierowcy obchodzony jest w naszym kraju każdego roku, począwszy od 2006 roku. Wybrano 25 lipca ponieważ w ten dzień przypadają imieniny Krzysztofa. Święty Krzysztof jest zaś patronem kierowców i bezpiecznych podróży.

Dzień ten ustanowiony został przez Duszpasterstwo Kierowców przy współpracy z Fundacją „Kierowca Bezpieczny”. Duszpasterstwo Kierowców to katolicka inicjatywa skierowana do kierowców, która ma na celu wspieranie ich duchowo i moralnie. „Kierowca Bezpieczny” to zaś fundacja założona przez Krzysztofa Hołowczyca, znanego polskiego kierowcy rajdowego.

Jako, że dzień ten ma katolickie pochodzenie w całej Polsce odbywają się msze święte w intencji kierowców. Dodatkowo przed kościołami święcone są pojazdy wszystkich chętnych, w tym także te należące do służb mundurowych jak Policja, Państwowa Straż Pożarna (PSP), Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Wojsko Polskie, Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD), straże miejskie czy Lasy Państwowe. Mają miejsce także uroczyste przejazdy aut, święcone są przydrożne kapliczki ze świętym Krzysztofem.

W Dzień Bezpiecznego Kierowcy polska Policja przeprowadza Dzień bez mandatu. Kierowcy, którzy w ten dzień popełnią drobne wykroczenie, liczyć mogą na pobłażliwość ze strony drogówki. Zamiast mandatu otrzymują oni od policjanta pouczenie. A czasem nawet gadżet związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (np. kamizelkę odblaskową). Niekiedy patrole w ten dzień mają niecodzienny skład: policjanta i księdza. Od księdza kierowca otrzymać może np. kazania lub Dekalog Kierowcy „10 przykazań kierowcy”.

Przykazanie Dekalogu Kierowcy ‘Nie zabijaj – bądź trzeźwy’ mówi wprost, że siadanie za kierownicą pod wpływem alkoholu to grzech ciężki, bo stwarza zagrożenie życia i zdrowia naszego oraz innych ludzi. – powiedział ks. insp. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców.

Na pobłażliwość nie mogą liczyć jednakże kierowcy po alkoholu. Przypomnijmy, że kierowanie pojazdem „na podwójnym gazie” stanowi zgodnie z polskim prawem wykroczenie (0,2 – 0,5 ‰) lub przestępstwo (powyżej 0,5 ‰) – w zależności od ilości alkoholu w organizmie. Kierowanie pod wpływem wiąże się z wieloma przykrymi konsekwencjami prawnymi, z więzieniem oraz (od niedawna) konfiskatą auta lub jego równowartości włącznie.

Apel PROMILER-a o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach

Jako PROMILER, czołowa polska marka alkomatów premium, włączamy się w obchody Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Mimo iż w Polsce z roku na rok spada liczba wypadków samochodowych (także po alkoholu) oraz ich ofiar, to jednak tempo tych zmian jest zbyt niskie. Alkohol za kierownicą pozostaje nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce.

Wystarczy spojrzeć w ostatnie dostępne statystyki Policji, za 2023 rok. Z winy kierujących pod działaniem alkoholu doszło wówczas do 1 331 wypadków, w których rannych zostało 1 506 osób, zaś zginęło aż 212 osób! Zatem ponad 11 procent śmiertelnych wypadków na polskich drogach powodują właśnie pijani kierowcy!

Rok 2023Ogółem
– z tego z uczestnikami po alkoholu

– z tego ze sprawcami kierującymi po alkoholu
Wypadki20 9362 074 (9,9%)1 331 (6,3%)
Zabici1 893290 (15,3%)212 (11,1%)
Ranni24 1252 263 (9,4%)1 506 (6,2%)

Źródło: Policja, raport “Wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku”, wypadki drogowe z udziałem alkoholu.

Policyjne statystyki za poprzednie lata niezmiennie pokazują, że najwięcej wypadków drogowych powodowanych przez kierujących po alkoholu ma miejsce podczas ciepłych miesiąców letnich (czerwiec, lipiec, sierpień). Najczęściej sprawcami powodującymi wypadki drogowe po alkoholu są kierowcy samochodów osobowych będący w wieku 25-39 lat. Powodują oni wypadki najczęściej w dni weekendowe (sobota, niedziela).

Lato to zatem doskonały czas na Dzień Bezpiecznego Kierowcy i apele do kierowców o bezpieczną i trzeźwą jazdę tak, aby dochodziło do najmniejszej liczby wypadków. Te bowiem są w Polska dosłownie zabójcze. Nasz kraj zajmuje wciąż niechlubne czołowe miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby zabitych na 100 wypadków drogowych. W 2020 roku wskaźnik ten wynosił aż 10,6. Oznacza to, że na 100 wypadków drogowych gnie ponad 10 osób! Dla porównania ryzyko utraty życia na polskich drogach jest niemal 10-krotnie wyższe niż np. w Niemczech czy też Austrii.

Alkomaty PROMILER na straży trzeźwości na polskich drogach

Oferowane przez nas alkomaty marki PROMILER są chętnie wykorzystywane przez Policję. Najbardziej znanym modelem jest alkomat przesiewowy PROMILER iBLOW. Ze względu na swój charakterystyczny wygląd alkomat ten nazywany jest przez kierowców często „żółtą pałką”.

Alkomat PROMILER iBLOW (źródło: PROMILER)

Urządzenia PROMILER, zgodnie zresztą z motto marki „alkomaty nie tylko dla Policji”, kupowane są nie tylko przez Policję. Nabyć może je bowiem każdy. Obok profesjonalnych alkomatów policyjnych PROMILER ma w swojej ofercie także małe, kieszonkowe alkomaty osobiste przeznaczone dla każdego. Wykorzystują one technologię „policyjną”, czyli platynowe czujniki elektrochemiczne. To najbardziej dokładna i pewna technologia pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu dostępna na masowym rynku.

Życzenia od PROMILER-a dla kierowców

W Dzień Bezpiecznego Kierowcy marka PROMILER składa życzenia wszystkim kierowcom, którzy na drogach zachować chcą życzliwość i bezpieczeństwo.

Zachęca jednocześnie do przepisowej i bezpiecznej jazdy – w tym trzeźwej. Warto z tej okazji zaopatrzyć się (także) w alkomat. Zachęcamy do zakupu pewnego i sprawdzonego urządzenia czołowej marki PROMILER.

Author: Wojciech Bródka

Date: 9 lipca 2024

Święto Policji 2024


W środę 24 lipca 2024 roku przypada kolejne coroczne Święto Policji, największej służby mundurowej, która stoi na straży prawa i porządku publicznego w Polsce.

Święto Policji to dzień uznania dla policjantów za ich pracę oraz okazja do pielęgnacji pamięci o funkcjonariuszach poległych na służbie.

Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.

Historia Święta Policji

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku polska Policja przez kilka lat nie miała swojego oficjalnego święta. Dopiero w 1995 roku polski Sejm wyznaczył dzień 24 lipca, jako dzień Święta Policji.

Dlaczego wybrano akurat ten dzień? 24 lipca w 1919 roku utworzono bowiem Policję Państwową (PP), historycznego przodka obecnej polskiej Policji. Miało to miejsce u zarania Drugiej Rzeczypospolitej, kiedy formowano struktury odradzającego się państwa. Co ciekawe na początku Policja Państwowa istniała tylko na obszarze byłego Królestwa Polskiego. Na terenach pozostałych zaborów tworzone były odrębne formacje policyjne. W byłym zaborze pruskim była to Straż Ludowa, a w byłym zaborze austriackim Żandarmeria Krajowa. Z czasem formacje te zunifikowano do jednej.

Przedwojenna policja drogowa (źródło: Policja)

Dzisiejsza drogówka, czyli pion policji odpowiedzialny za bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym trzeźwość kierowców), wywodzi się z międzywojennej Policji Drogowej. Jako wydzielona część Policji Państwowej została ona formalnie utworzona dopiero w 1937 roku. Na polskie drogi wyruszyło wówczas 100 zmotoryzowanych policjantów, którzy służbę pełnili wpierw na polskich motocyklach Sokół, potem zaś także w amerykańskich radiowozach marki Chevrolet.

Było to aż 12 lat później niż powstała policja wodna (rzeczna), której powołanie przypada na 1925 rok (funkcjonuje ona także dziś i także wyposażona jest w alkomaty do kontroli sterników jednostek pływających – zarówno motorowych, jak i żaglowych). Było to 6 lat później niż powstała policja lotnicza…

Obchody Święta Policji

W Święto Policji w całym kraju tradycyjnie odbywają się okolicznościowe wydarzenia.

Najważniejszymi z nich są Centralne Obchody Święta Policji, które z racji wielości wydarzeń rozłożone są na kilka dni. Obchody obywają się w Warszawie, w kilku miejscach jak np. Komenda Głównej Policji (KGP), Zamek Królewski, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodatkowo także w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Ich ważność podkreśla fakt, że w jego obchodach bierze udział często sam prezydent, ministrowie oraz inni oficjele.

Podobne uroczyste wydarzenia organizowane są w innych dużych miastach Polski. Są to najczęściej koncerty, pikniki, pokazy, wystawy, konferencje, sympozja, koncerty (w tym reprezentacyjnej orkiestry policyjnej), uroczyste apele, defilady czy też przejazdy.

W Święto Policji rozstawiane są stoiska promocyjne, edukacyjne i prewencji (także tej drogowej), gdzie każdy może dowiedzieć się więcej o codziennej pracy policjantów. Prezentowane są pojazdy policyjne (radiowozy, łodzie, śmigłowce, quady, terenówki, motocykle), sprzęt policyjny (w tym alkomaty), umundurowanie oraz umiejętności policjantów (w tym policyjnych antyterrorystów, techników kryminalistycznych oraz psów policyjnych).

Przyznawane są awanse na wyższe stopnie policyjne i stanowiska służbowe, odznaczenia, wyróżnienia oraz medale (np. Krzyż Zasługi za Dzielność, Medal za Długoletnią Służbę, Medal za Zasługi dla Policji, Odznaka Zasłużonego Policjanta).

Uroczystości dopełniają odbywające się okolicznościowe nabożeństwa w intencji policjantów.

Święto Policji to również okazja do upamiętnienia wszystkich poległych policjantów na służbie. Składane są wieńce i kwiaty, szczególnie przed tablicami i pomnikami poświęconymi ich pamięci (np. Tablicą Pamięci z nazwiskami poległych policjantów, Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” przed gmachem Komendy Głównej Policji w Warszawie, Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Policjantów w Poznaniu).

Policja z alkomatami PROMILER na straży trzeźwości na drogach

Dzięki działaniom Policji, jak masowe kontrole trzeźwości przy pomocy alkomatów, z roku na rok spada liczba kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu wraz z powodowanymi przez nich wypadkami. Podczas kontroli trzeźwości wykorzystywany jest często oferowany przez nas alkomat PROMILER iBLOW.

Alkomat policyjny PROMILER iBLOW (źródło: Policja)

PROMILER iBLOW to nowoczesny elektroniczny alkomat przesiewowy, który policjant przystawia pod usta kierowcy. Pomiar nim trwa zaledwie kilka sekund. Wystarczy, że badany przez kilka sekund dmuchać będzie w kierunku urządzenia.

Alkomat PROMILER iBLOW umożliwia zbadanie dużej liczby kierowców w krótkim czasie. Ułatwia to wyłapanie i „wyeliminowanie” z ruchu nietrzeźwych kierowców, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na drogach.

Nie bez znaczenia jest również to, że masowe kontrole wykonywane przez Policję alkomatami działają prewencyjnie. Łatwość kontroli nimi odstrasza „śmiałków” do wsiadania za kierownicę po alkoholu, co przekłada się to także na statystyki. W rekordowym 2006 roku Policja złapała ponad 200 tys. kierujących po alkoholu, obecnie liczba ta spadła poniżej 100 tys. osób.

RokBadania trzeźwościOsoby pod działaniem alkoholu
202313 827 84392 951
202212 453 495104 467
20218 272 245101 892
20206 699 74298 941
201916 844 530110 971
201816 468 116104 601
201717 833 241109 405
201617 942 523115 635
201517 701 833128 996
2014b.d.141 203
2013b.d.163 177
2012b.d.171 020
2011b.d.183 488
2010b.d.165 885
2009b.d.173 324
2008b.d.168 612
2007b.d.159 346
2006b.d.201 192
2005b.d.192 210
2004b.d.173 539
2003b.d.167 318
2002b.d.157 218
2001b.d.b.d.
2000b.d.b.d.

Źródło: Policja, coroczne raporty “Wypadki drogowe w Polsce”, liczba policyjnych badań trzeźwości.

Mimo wszystko problem kierowania po alkoholu nadal istnieje, zatem przed Policją i nami jeszcze wiele wspólnej pracy. W 2023 roku policjanci zatrzymali w całej Polsce 92 951 kierujących po alkoholu. Daje to średnio 255 przypadków prowadzenia pojazdu „na podwójnym gazie” każdego dnia! Najgorzej było (i jest nadal) w wakacje. W prawie każdy weekend wakacji 2023 policjanci rejestrowali ponad tysiąc przypadków prowadzenia pojazdu po alkoholu!

Mamy nadzieję, że statystyki 2024 roku będą lepsze. Szczególnie, że już trwa tradycyjna akcja policyjna „Bezpieczne Wakacyjne 2024”.

Życzenia dla Policji od PROMILER-a

Z okazji Święta Policji wszystkim polskim policjantom składamy życzenia zdrowia, pomyślności i dalszej bezpiecznej służby.

Jako PROMILER, polska marka alkomatów premium, dziękujemy wszystkim policjantom za ich codzienną służbę, poświęcenie oraz ich wkład w bezpieczeństwo – szczególnie na drogach.

Author: Wojciech Bródka

Date:

Bezpieczne Wakacje 2024


Rozpoczynające się wakacje 2024 roku to dla większości nas czas wypoczynku, ale dla policjantów to czas wytężonej pracy. W całej Polsce bowiem trwa letnia policyjna akcja „Bezpieczne Wakacje 2024”.

Wzmożone wakacyjne kontrole trzeźwości

Na drogach, szczególnie tych prowadzących do popularnych miejsc wypoczynku Polaków, policjanci sprawdzają zarówno pojazdy, jak i ich kierowców. Pilnują oni głównie prawidłowego stanu technicznego pojazdu, przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, korzystania z pasów bezpieczeństwa, zakazu korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy, właściwego przewożenia dzieci oraz stanu trzeźwości kierujących – najważniejszego dla nas aspektu.

Policjanci wyposażeni są (także) w alkomaty, czyli przenośne urządzenia elektroniczne do badania stanu trzeźwości, który ustalony jest na podstawie przebadania wydychanego powietrza.

Kontrola trzeźwości kierowców na drodze ekspresowej S3 prowadzącej nad morze (źródło: Policja)

Celem kontroli trzeźwości na drogach jest przede wszystkim wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców oraz ograniczenie liczby zdarzeń drogowych po alkoholu – kolizji, wypadków a nawet katastrof drogowych.

Kontrole trzeźwości podczas „Bezpiecznych wakacji” prowadzone są głównie przez tzw. drogówkę, czyli policję drogową w charakterystycznych białych czapkach. Czasem pomagają im także policjanci innych pionów, np. prewencji.

Trzeźwość sprawdzana jest także na wodzie, wśród sterników łodzi i jachtów – tych motorowych i żaglowych. Kontrole trzeźwości wśród wodniaków prowadzi głównie policja wodna.

Zabronione kierowanie po alkoholu

Jako, że alkohol na drogach prowadzi do wielu tragedii w przypadku złapania na jeździe pod wpływem nie ma co liczyć na pobłażliwość Policji. W Polsce, podobnie jak w innych krajach świata, kierowanie pojazdami po alkoholu jest zabronione. Alkohol jest bowiem substancją psychoaktywną, która silnie oddziałuje na człowieka – w tym także kierowanie pojazdami. Dlatego też jazda „na podwójnym gazie” stanowi zgodnie z polskim prawem wykroczenie lub przestępstwo – w zależności ilości alkoholu w organizmie.

PromileStan kierowcyPrzewinienie
0 – 0,2‰
0,2 – 0,5‰po spożyciuwykroczenie
powyżej 0,5‰nietrzeźwośćprzestępstwo

Latem najwięcej wypadków po alkoholu

Jak pokazują policyjne statystyki z zeszłych lat (i dekad) to właśnie latem dochodzi do największej ilości wypadków drogowych powodowanych przez kierujących po alkoholu. Poniżej liczba takich wypadków drogowych w 2023 roku.

Miesiąc 2023 rokuWypadkiOdsetek
styczeń806,0%
luty705,3%
marzec876,5%
kwiecień937%
maj1299,7%
czerwiec15211,4%
lipiec16812,6%
sierpień14911,2%
wrzesień14911,2%
październik1057,9%
listopad926,9%
grudzień574,3%
Razem1331100%

Źródło: Policja, raport “Wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku”, wypadki drogowe spowodowane przez kierujących będących pod działaniem alkoholu w 2023 roku w układzie miesięcznym.

Najwięcej wypadków z udziałem alkoholu ma miejsce w dni weekendowe, czyli w sobotę i niedzielę.

DzieńOdsetek wypadków
poniedziałek12,9%
wtorek10,8%
środa11,0%
czwartek12,4%
piątek15,2%
sobota19,4%
niedziela18,3%

Źródło: Policja, raport “Wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku”, wypadki drogowe z udziałem użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu według dni tygodnia.

Nic dziwnego, to w weekendy obywa się najwięcej spotkań towarzyskich i wydarzeń, na których pojawia się alkohol.

Najczęściej sprawcami wypadków drogowych po alkoholu są kierowcy samochodów osobowych w wieku 25-39 lat.

Główne przyczyny wypadków drogowych pod wpływem to:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (59,2%),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (9,4%),
 • nieprawidłowe wymijanie (5,6%).

Wakacyjna mapa śmiertelnych wypadków drogowych

W 2024 roku Policja już po raz szósty przygotowała „Mapę Wypadków Drogowych Ze Skutkiem Śmiertelnym”. Jest to mapa Polski z nanoszoną codziennie liczbą i lokalizacją wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi – począwszy od początku wakacji 2024.

Miejsca wypadków oznaczone są na mapie jako czarne punkty. Nowe wypadki z ostatniej doby wyróżniane są kolorem żółto-czerwonym. Mapa jest interaktywna. Aby poznać szczegółowe informacje o konkretnym wypadku drogowym wystarczy kliknąć w wybrany punkt na mapie. Otrzymujemy dodatkowe informacje, jak rodzaj wypadku, liczba ofiar czy rodzaju uczestnika ruchu drogowego.

Mapa dostępna jest pod pod adresem:

Taka wizualizacja, wydawałby się, suchych danych zwrócić ma uwagę kierowców oraz mediów na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach. Za każdym punktem na mapie kryje się ludzka tragedia. Mapa skłania do refleksji oraz zachęca do wspólnego dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Alkomaty policyjne PROMILER iBLOW

Podczas rutynowych kontroli trzeźwości, a także podczas trwającej już akcji „Bezpieczne Wakacje 2024”, polska Policja wykorzystuje często oferowany przez nas alkomat policyjny PROMILER iBLOW.

Alkomat policyjny PROMILER iBLOW, który ze względu na swój charakterystyczny wygląd nazywany jest często „żółtą pałką” (źródło: PROMILER)

Jest to profesjonalny alkomat przesiewowy, czyli urządzenie umożliwiające kontrolowanie trzeźwości dużej liczby kierowców w krótkim czasie. Pomiar trzeźwości jednej osoby trwa takim urządzeniem zaledwie kilka sekund.
PROMILER iBLOW to alkomat bezustnikowy. Podczas kontroli urządzenie przystawiane jest pod usta kierowcy, który wystarczy by na niego dmuchnął.

Na wakacje własny alkomat PROMILER

Wakacje, lato to multum okazji towarzyskich, imprez i ciekawych wydarzeń. Nierzadko z udziałem alkoholu.

Dlatego też należy szczególnie się pilnować chcąc wsiąść do pojazdu. Aby wiedzieć, czy (już) jest się trzeźwym i można kierować na pewno nie warto polegać na własnym przeświadczeniu o trzeźwości. Sami policjanci często przyznają, że wielu złapanych przez nią kierowców miało w organizmie tzw. alkohol resztkowy, z poprzedniego dnia. Nawet następnego dnia po spożyciu poziom alkoholu w organizmie może być bowiem wysoki, wyższy niż dozwolony w Polsce poziom 0,2 promila.

Dlatego najlepiej polegać na fizycznym alkomacie elektronicznym. Najlepiej pewnym i dokładnym jak PROMILER, który wykorzystywany jest przez samą Policję.

Alkomaty osobiste PROMILER, dostępne dla każdego, wyposażone są w technologię „policyjną”. Tą samą dokładną technologię pomiaru elektrochemicznego co w alkomatach policyjnych. Platynowe czujniki elektrochemiczne, stanowiące serce alkomatów PROMILER, mają sporą powierzchnię, co przekłada się na dokładność pomiaru potwierdzoną w wielu niezależnych testach i rankingach. Przykładowo alkomat PROMILER AL 8000 PLUS wykazać się może błędem pomiaru zaledwie +/- 0,05‰ przy pomiarze 0,5‰.

Alkomaty marki PROMILER dostępne są dosłownie w całej Polsce. Oferowane są one zarówno w sprzedaży internetowej, z szybką (nawet tego samego dnia) wysyłką pod dowolny wskazany adres, jak i w sieciach popularnych elektromarketów (np. Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD czy Auchan). Tamże dostępne są na półce, od ręki. Alkomaty PROMILER znajdują się także w ofercie partnerskich wyspecjalizowanych sklepów z alkomatami.

Alkomaty PROMILER objęte są programem darmowych kalibracji przez okres 12 miesięcy od zakupu lub po wykonaniu określonej dla danego modelu liczby pomiarów (najczęściej kilkuset). Kalibracja alkomatu jest specjalistyczną czynnością serwisową, która gwarantuje prawidłowość wskazań alkomatu. Bezpłatna roczna kalibracja wykonywana jest przez firmę PROMILER za darmo i bez limitu. Możliwa jest ona wysyłkowo lub na miejscu w centrali firmy w Poznaniu oraz oddziale w Warszawie.

Alkomaty PROMILER są kalibrowane tuż przed wysyłką do klienta lub punku sprzedaży. Wyposażone są już w baterie, zatem gotowe są do pomiaru zaraz po wyjęciu z pudełka.

W sprzedawanych zestawach znajdują się także dodatkowe ustniki wielokrotnego użytku. Dzięki temu z urządzenia korzystać może w higieniczny sposób kilka osób.

Dodatkowo alkomaty PROMILER objęte są gwarancją aż do 5 lat od chwili zakupu!

Podsumowanie

Policja przez cały rok ściga z całą surowością wszystkich, którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jednakże szczególnie w letnich miesiącach, kiedy dochodzi do największej ilości wypadków po alkoholu, działania te są nasilone co wyraża się w corocznej akcji „Bezpieczne Wakacje”. Akcja ta to już stały, powtarzalny element działań prewencyjno-kontrolnych polskiej Policji na drogach całej Polski.

Nie warto ryzykować zdrowiem i życiem swoim. Nie warto ryzykować zdrowiem i życiem także innych. Dlatego tego lata warto kupić alkomat i być przygotowanym na kontrole trzeźwości w ramach „Bezpiecznych Wakacji”. W tym roku, jak i następnych latach. Alkomaty PROMILER, właściwie użytkowane, służyć mogą bowiem latami.

Author: Wojciech Bródka

Date: 8 lipca 2024

Zmiana lokalizacji oddziału w Warszawie


Drodzy Klienci, już od 1 lipca 2024 roku zmienia się lokalizacja siedziby naszego oddziału w Warszawie. Zapraszamy Was na adres Pileckiego 59/12B.

Author: Wojciech Bródka

Date: 28 czerwca 2024

Dzień Przedsiębiorcy 2024


W piątek 21 czerwca 2024 roku przypada kolejny coroczny Dzień Przedsiębiorcy. Doceniając znaczenie przedsiębiorców w nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce jednocześnie przestrzegamy przed fatalnymi skutkami nietrzeźwych pracowników.

Przedsiębiorcy w Polsce

Każdego dnia w Polsce powstaje około 1 000 firm.


Rok

Nowe działalności
2021350,4 tys.
2022366,8 tys.
2023359,5 tys.
2024 (1 kwartał)92,0 tys.

źródło: Liczba rejestracji przedsiębiorstw, Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Są to głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, w skrócie JDG. Stanowią one aż ponad 80% wszystkich rejestracji nowych przedsiębiorstw w Polsce.

Forma prawnaOdsetek nowych rejestracji
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą81,28%
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16,44%
Spółki jawne0,26%
Spółki komandytowe0,26%
Proste spółki akcyjne0,25%
Spółki akcyjne0,03%
Spółki partnerskie0,03%
Spółki komandytowo-akcyjne0,02%
Pozostałe0,11%

źródło: Struktura rejestracji przedsiębiorstw według form prawnych w 1 kwartale 2024 roku, Główny Urząd Statystyczny (GUS)

JDG stanowią zdecydowaną większość firm w Polsce – nie tylko nowo rejestrowanych, ale także już istniejących. Często zapominamy jednak, że w tej formie prawnej to przedsiębiorca za działania firmy całym swoim majątkiem! Także za skutki działań własnych nietrzeźwych pracowników.

Nietrzeźwi pracownicy śmiertelnym zagrożeniem dla polskich firm

Tworząc, prowadząc i rozwijając własny biznes przedsiębiorcy nierzadko sięgają po własne oszczędności, środki z banku czy też od rodziny. W swoją firmę inwestują mnóstwo czasu i wysiłku. Warto, żeby ich trud nie został zniweczony przez choć jednego nietrzeźwego pracownika, których przez swoją nieodpowiedzialność narazić może przedsiębiorcę na straty:

 • majątku (zniszczenia, awarie, przestoje, kary umowne, odszkodowania, utratę klientów),
 • zdrowia (wypadki przy pracy, urazy),
 • życia (śmierć własna lub innych osób).

Innymi słowy pracownik po alkoholu doprowadzić może, w skrajnych przypadkach, nawet do upadku firmy.

Dlatego PROMILER, polska marka alkomatów premium, przypomina, że od niedawna przedsiębiorcy mogę minimalizować ryzyko alkoholu w firmie. Od lutego 2023 roku przedsiębiorcy uzyskali bowiem pełne prawo do samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników. Możliwe to stało się wraz ze zmianami przeprowadzonymi w prawie pracy.

Obecnie przedsiębiorca przeprowadzić może alkomatem kontrolę trzeźwości pracownika w firmie, jeśli:

 • podejrzewa pracę pod wpływem,
 • podejrzewa spożywanie alkoholu w miejscu pracy,
 • chce przeprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości.

Wcześniej, przed nowelizacją Kodeksu pracy, pracodawcy nie do końca mieli możliwość zbadania trzeźwości bez wyraźniej zgody pracownika. W przypadku podejrzenia nietrzeźwości mogli oni jedynie wezwać policjantów, którzy to następnie wykonywali badanie trzeźwości u pracownika.

Dane Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) szczegółowo badającej poszczególne wypadki przy pracy pokazują, że alkohol stanowi przyczyną nawet kilku procent takich wypadków w Polsce! Warto zatem wdrożyć kontrole trzeźwości pracowników.

RokWypadki przy pracy– w tym ciężkie– w tym śmiertelne
202368 663322168

Źródło: Wypadki przy pracy, Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Alkomat to skuteczne oręże do walki z alkoholem w firmie. Alkomat to doskonały prezent dla przedsiębiorcy lub firmy. Warto wybrać sprawdzoną markę PROMILER.

Jako PROMILER mamy w ofercie kilkadziesiąt modeli alkomatów nadających się do kontroli trzeźwości pracowników, które można pogrupować w:

 • alkomaty osobiste (np. PROMILER iSOBER) – małe, kieszonkowe urządzenia umożliwiające przebadanie do kilku osób dzięki wymiennym ustnikom,
 • alkomaty przesiewowe (np. PROMILER iBLOW) – małe bezustnikowe urządzenia umożliwiające szybkie przebadanie trzeźwości dużych grup pracowników,
 • alkomaty dowodowe (np. PROMILER ALP-1) – małe ręczne urządzenia z dołączaną drukarką do dokładnego udokumentowania wyników pomiaru trzeźwości u pracowników,
 • alkomaty stacjonarne (np. PROMILER EBS-010) – automatyczne urządzenia kontroli dostępu przy wejściu do firmy,
 • blokady alkoholowe (np. PROMILER ALX 1000) – alkomaty uniemożliwiające uruchomienie pojazdu, jeśli w wydychanym powietrzu kierowcy zostanie wykryty alkohol.

Dzień Przedsiębiorcy

Dzień Przedsiębiorcy ustanowiony został przez polski Sejm w 2016 roku. Od tego czasu obchodzony jest co roku, zawsze w dniu 21 czerwca.

To święto, które ma na celu uhonorowanie i docenienie przedsiębiorców. Dzięki silnej gospodarce możliwe jest istnienie i działanie sprawnego państwa, czyli domu dla nas wszystkich.

W Dniu Przedsiębiorcy w całym kraju odbywają się różne okolicznościowe wydarzenia: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, kursy czy też konferencje prasowe. W trybie zarówno online, jak i w “realu”.

To dzień w którym dostrzegamy osiągnięcia polskich przedsiębiorców oraz ich firm. W odbiorze społecznym rola przedsiębiorców, jaką odgrywają w kształtowaniu rzeczywistości wokół, często nie jest bowiem wystarczająco wyraźnie dostrzegana.

Podziękowania dla przedsiębiorców

Z okazji Dnia Przedsiębiorcy składamy wszystkim polskim przedsiębiorcom życzenia zdrowia oraz pomyślności. Dalszego spokojnego i bezpiecznego prowadzenia firmy bez alkoholu w miejscu pracy.

Dziękujemy za wysiłek, poświęcenie oraz ich wkład w rozwój naszej wspólnej gospodarki i naszego społeczeństwa.

Author: Wojciech Bródka

Date: 20 czerwca 2024

Ranking alkomatów


Zestawiliśmy kilkanaście rankingów alkomatów sprzedawanych w Polsce opublikowanych w ostatnim czasie. Wynika z nich, że marka alkomatów PROMILER jest nierzadko liderem niezależnych zestawień wyprzedzając konkurencję.

Alkomaty to urządzenia elektroniczne służące do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Na polskim rynku dostępnych jest kilkadziesiąt alkomatów, różnych producentów i marek, które różnią się wieloma aspektami jak:

 • zastosowanie (osobiste, policyjne, dowodowe),
 • technologia pomiaru (droższa i dokładniejsza elektrochemiczna, tańsza i mniej dokładna półprzewodnikowa),
 • zakres cenowy,
 • usługi dodatkowe (bezpłatna gwarancja, kalibracja).

Nic dziwnego, że wybór nie jest prosty i oczywisty.

Na szczęście niezależni autorzy rankingów z różnych mediów i miejsc zadali sobie sporo trudu. Przestudiowali, przetestowali i porównali parametry oraz podstawowe funkcje alkomatów będących w sprzedaży.

Autorami rankingów są m. in.:

 • platformy handlowe (Allegro),
 • elektromarkety (Media Markt, NEONET),
 • sklepy internetowe (EMPIK, Morele),
 • porównywarki cen (Skąpiec),
 • dystrybutorzy alkomatów (Alkopatrol),
 • strony rankingowe (Prorankingi, Expert Rankingowy, Zestawienie),
 • strony technologiczne (Technologia GPS, ABC GPS),
 • strony zakupowe (Strefa Zakupowa),
 • kluby motoryzacyjne (Autoklub Łódzki).

My zaś zestawiliśmy wyniki ich rankingów dla marki PROMILER w przejrzystej tabelarycznej formie.

PROMILER to polska marka alkomatów dla wymagających użytkowników. To nie tylko alkomaty profesjonalne, które wykorzystują polskie służby mundurowe jak Policja, ale także alkomaty osobiste o precyzji pomiaru dorównującej alkomatom policyjnym.

Rankingi stanowią niewątpliwie bardzo przydatną pomoc w wyborze właściwego alkomatu, zgodnego z własnymi osobistymi wymaganiami. Pomagają w podjęciu optymalnej decyzji zakupowej.

Warto zatem zdać się na ocenę niezależnych redaktorów i wybrać któryś z alkomatów marki PROMILER. Z czołowych pozycji rankingów. Wybór marki PROMILER, której można zaufać, to gwarancja dokonania dobrego zakupu.

Author: Wojciech Bródka

Date: 18 czerwca 2024

American Cars Mania 2024


Po raz kolejny marka alkomatów PROMILER obecna będzie na American Cars Mania – największym zlocie amerykańskiej motoryzacji w Polsce.

American Cars Mania 2024 (w skrócie ACM 2024) to już jedenasta edycja tej corocznej imprezy. Odbędzie się ona w dniach od 21 do 23 czerwca 2024 roku w Katowicach na lotnisku sportowym Muchowiec.

Na uczestników wydarzenia czekać będzie aż kilkaset amerykańskich pojazdów. Będą to głównie osobówki, zarówno klasyki jak i najnowsze auta amerykańskich producentów. Będą klasyczne amerykańskie krążowniki szos, nowoczesne sportowe muscle cary, przeróbki samochodów jak hot rody czy low ridery, kabriolety i pickupy. Do tego furgonetki, dostawczaki, terenówki, trucki, motocykle oraz pojazdy wojskowe i policyjne (radiowozy amerykańskich szeryfów). Nie zabraknie nawet podskakujących samochodów, w których zamontowano specjalny system siłowników. Całość floty zlotu dopełnią amerykańskie campery i przyczepy turystyczne.

Lotnisko pełne atrakcji

Pas startowy sportowego lotniska Muchowiec stanowić będzie arenę typowo amerykańskich wyścigów samochodowych na ćwierć mili, pokazów aut w ruchu, czy też widowiskowego „palenia gumy”. Na asfalcie pasa zobaczyć będzie można w akcji nawet potężnego dragstera.

American Cars Mania to nie tylko okazja do zapoznania się z amerykańską motoryzacją, ale także z amerykańską kulturą, muzyką, jedzeniem, modą czy stylem życia. Nie zabraknie pięknych hostess oraz zlotowiczek ustylizowanych na połowę XX wieku – czyli na tzw. pin-up girls.

Na American Cars Mania 2024 po raz kolejny będzie obecny także PROMILER – marka alkomatów premium. Każdy chętny uczestnik wydarzenia będzie mógł nieodpłatnie przebadać się alkomatem PROMILER iBLOW, który używany jest nie tylko przez polską, ale także przez amerykańską policję.

Jest to charakterystyczna „żółta pałka” z jaką spotkało się wielu kierowców podczas rutynowych kontroli drogowych. To bezustnikowy alkomat przesiewowy, który potrzebuje zaledwie kilku sekund, aby zmierzyć poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat ten zaprojektowany został przez nas w Polsce, produkowany jest zaś w Korei. Na zlocie dostępne będą dla wszystkich aż trzy takie policyjne urządzenia.

PROMILER, zgodnie zresztą ze swoim motto „Alkomaty nie tylko dla Policji”, w ofercie ma także alkomaty osobiste, do użytku własnego. Wykorzystują one elektrochemiczną technologię „policyjną”, co przekłada się na wysoką dokładność pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Są to urządzenia małe, łatwo mogą się zmieścić do kieszeni. Są proste w obsłudze – wystarczy je włączyć, dmuchnąć do wnętrza i alkomat w ciągu kilku sekund wyświetli wynik pomiaru. Kupić je można online lub stacjonarnie, u dystrybutorów, w specjalistycznych sklepach lub elektromarketach.

Nagrody od PROMILER

Organizatorom zlotu dostarczymy takie alkomaty osobiste jako atrakcyjne nagrody dla uczestników. Będą to urządzenia PROMILER iSOBER 30.

Dodatkowo każdy sprawdzić będzie mógł nasze alkogole, które symulują stan nietrzeźwości u kierowców.

Dodatkowo będą także kamizelki odblaskowe z logo PROMILER-a dla gości oraz osób zabezpieczających imprezę, torby, zapachy samochodowe, smyczki do kluczy, koszulki firmowe oraz inne firmowe gadżety.

PROMILER już wcześniej był obecny na American Cars Mania, gdy impreza ta odbywała się jeszcze we Wrocławiu. Cieszymy się, że kontynuujemy współpracę z organizatorem imprezy American Cars Mania – firmą wywodzącą się z Milicza, miasta w sercu malowniczej Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku.

Author: Krystiannowak

Date: 13 czerwca 2024

Święto Żandarmerii Wojskowej 2024


Niewiele osób wie, że Żandarmeria Wojskowa, czyli wojskowa policja, może także przeprowadzać kontrole trzeźwości kierowców na drogach. W czwartek 13 czerwca 2024 roku przypada jej kolejne coroczne święto.

Żandarmeria Wojskowa (w skrócie ŻW) jest częścią Wojska Polskiego. Nadzoruje ona dyscyplinę, porządek publiczny oraz przestrzeganie prawa wszędzie tam, gdzie jest wojsko – na zamkniętych terenach jednostek wojskowych, poligonów, w koszarach, jak i w otwartych publicznych miejscach jak drogi (transportowe kolumny wojskowe), defilady, zloty lub pokazy militarne.

Alkomaty są nie tylko na wyposażeniu polskiej Policji, ale obecne są także w Żandarmerii Wojskowej. W związku ze swoimi zadaniami Żandarmeria Wojskowa ma bowiem prawo kontrolować trzeźwość, zarówno wśród wojskowych jak i cywilów. Kontrole takie odbywać się mogą w dowolnym miejscu w Polsce. Żandarmi zatrzymywać mogą do zbadania trzeźwości kierujących pojazdami, egzekwować mogą także zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Podczas patroli i kontroli Żandarmeria Wojskowa współpracuje często z innymi służbami mundurowymi jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), Państwowa Straż Pożarna (PSP), Straż Graniczna (SG), Straż Ochrony Kolei (SOK), czy też lokalne straże miejskie.

Święto Żandarmerii Wojskowej jest jednym z ważniejszych świąt państwowych służb mundurowych w Polsce. Jego ważność podkreśla fakt, że w jego obchodach bierze udział często sam Prezydent RP.

Po raz pierwszy obchody święta polskich żandarmów zorganizowano 13 czerwca 1936 roku w Krakowie. Dzień 13 czerwca, jako dzień święta, wyznaczony został przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) w 2001 roku. Dlaczego wybrano akurat ten dzień? 13 czerwca 1831 roku bowiem utworzono Służby Polowe, historycznego przodka polskiej żandarmerii. Miało to miejsce podczas Powstania Listopadowego. Formacja ta wchodziła w skład wojska Królestwa Polskiego (1815-1832), potocznie zwanego Kongresówką. Charakterystyczne szkarłatne berety, które noszą polscy żandarmi, wywodzą się właśnie od tej dawnej formacji.

Jako PROMILER, marka alkomatów premium, włączamy się w obchody Święta Żandarmerii Wojskowej. Doceniamy wszystkim żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy stają na straży prawa, także na drogach.

Cieszymy się także, że Żandarmeria Wojskowa podobnie jak marka PROMILER włącza się chętnie w działania propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD).

Przykładowo podczas Dnia Dziecka żandarmi przygotowują atrakcje dla dzieci jak pokazy pojazdów służbowych z wyposażeniem (w tym z alkomatami), pokazy pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, symulatory dachowania, zderzeń, refleksu, jazdy 3D, alkogogle i narkogogle. Dni Otwartych Koszar to już żandarmska tradycja, docenić należy pomysł Żandarmerii, że łączy to wydarzenie z obchodami Dnia Dziecka.

Żandarmeria Wojskowa bierze także aktywny udział w Bezpiecznych Wakacjach z Parą Prezydencką. Jest to wydarzenie organizowane od 2017 roku przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) we współpracy ze służbami, formacjami, organizacjami ratowniczymi oraz instytucjami.

Aby polepszyć swoją wiedzę i umiejętności cyklicznie przeprowadzane są także Zawody Inspektorów Ruchu Drogowego Żandarmerii Wojskowej. W maju 2024 roku przeprowadzone zostały one już 30 raz! Rywalizowało 24 inspektorów ruchu drogowego ŻW z oddziałów z całego kraju.

Polscy żandarmi czuwają nad bezpieczeństwem uczestników wielu obchodów państwowych świąt i wydarzeń, w których bierze udział wojsko – np. Święto Narodowe 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Finał WOŚP, Narodowe Święto Niepodległości itp.

Polscy żandarmi biorą udział także w misjach poza Polską. Obecni oni byli m. in. w Afganistanie, Iraku, Bośni i Hercegowinie, Czadzie, Gruzji, Kongo, Kosowie, Libanie, Republice Środkowoafrykańskiej i Syrii, gdzie obok standardowych zadań przeszkolili lokalne milicje wojskowe.

Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej wszystkim polskim żołnierzom i pracownikom Żandarmerii Wojskowej składamy życzenia zdrowia, pomyślności i dalszej bezpiecznej służby. Tym serdeczniejsze, że ostatni okres to trudny czas także dla Żandarmerii Wojskowej. Jako jedna z kilku polskich służb mundurowych strzeże ona bowiem naszej granicy w jej najbardziej gorącym obecnie miejscu – z Białorusią.

Jako PROMILER dziękujemy za ich służbę, poświęcenie oraz wkład w bezpieczeństwo – także na naszych wspólnych drogach.

Author: Wojciech Bródka

Date: 12 czerwca 2024