aktualności

Jedno piwo a czas trzeźwienia


Alkohol we krwi mierzony jest w jednostkach o nazwie promil. Jest to stosunek ilości alkoholu we krwi do objętości krwi. W większości krajów poziom alkoholu równy 0,5 promila uważany jest za nietrzeźwość. W niektórych krajach wartość ta jest niższa, a w innych bywa wyższa. Według polskiego prawa dopuszczalna ilość promili w organizmie człowieka, kiedy chce prowadzić samochodów to maksymalnie do 0,2 promila alkoholu we krwi. W wydychanym powietrzu do 0,1 mg/l. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych maksymalny poziom BAC (Blood Alcohol Concentration) dla kierowców wynosi 0,08%. Warto pamiętać, że nawet niski poziom alkoholu we krwi może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i innych czynności wymagających trzeźwego umysłu. Niektórzy zmotoryzowani nie biorą tego pod uwagę i przekonani są, że po wypiciu jednego piwa mogą prowadzić samochód.

Jak szybko trzeźwieje się po alkoholu?

Trzeźwienie to proces, w którym organizm człowieka pozbywa się alkoholu i wraca do zdrowia. Po wypiciu danego trunku alkohol wchłaniany jest do krwiobiegu i przemieszczany do organizmu, gdzie metabolizowany jest przez wątrobę. Szybkość trzeźwienia zależna jest od wielu czynników takich jak na przykład: wiek, waga, płeć, metabolizm, nawodnienie organizmu czy poziom zmęczenia. Wątroba wydziela enzymy, które przekształcają alkohol w kwas octowy, a następnie w wodę i dwutlenek węgla, które są wydalane z organizmu. Czas trzeźwienia zależy jednak przede wszystkim od ilości wypitego alkoholu. Proces ten uwarunkowany jest także od indywidualnych cech organizmu.

Ile trzeźwieje się po jednym piwie?

Trzeźwienie po spożyciu jednego piwa może trwać nawet trzy godziny. Zależy to oczywiście od wcześniej wymienionych czynników. Każdy organizm jest bowiem inny. U jednego człowieka trzeźwienie może trwać dwie godziny a u drugiego , który spożywa ten sam trunek alkoholowy cztery godziny. Bardzo ważnym aspektem jest też stan zdrowia fizycznego i psychicznego osoby, która spożywa alkohol.

Przyjmuje się, że przeciętny czas trzeźwienia po wypiciu jednego piwa trwa około 3 godzin. Stężenie alkoholu we krwi po wypiciu tej ilości to średnio 0,26 promila co jest równe 0,13 mg/l w wydychanym powietrzu.

Jak trzeźwieje się po wypiciu 3 piw?

Zawartość alkoholu w piwie może się różnić w zależności od marki i rodzaju piwa. Zazwyczaj zawartość alkoholu w tym trunku waha się od 4% do 6% objętości. Istnieją jednak piwa o wyższej zawartości alkoholu, takie jak piwa mocne, które mogą mieć nawet do 20%. Istotne jest więc ile procent, zawiera dany trunek, ponieważ wpływa to na tempo i intensywność upojenia alkoholowego, a także na zdrowie i bezpieczeństwo. Trzeźwienie po wypiciu zwyczajnych 3 piw może trwać nawet 5 godzin. Wszystko zależy od organizmu osoby, która spożywała trunki oraz zawartości alkoholu w piwie.

Ile się trzeźwieje po 6 piwach?

6 wypitych piw i co dalej…

Proces trzeźwienia po wypiciu 6 piw może trwać nawet do 12 – 14 godzin. Zależy to od wielu czynników takich jak ilość oraz kaloryczność spożytych posiłków, wieku, wagi oraz przede wszystkim indywidualnych cech organizmu.

Należy także pamiętać, że jednorazowe wypicie dużych ilości alkoholu, takich jak 6 piw, może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia, w tym uszkodzenia wątroby, zaburzenia pracy serca, zaburzenia snu i trudności z koncentracją. W celu przyspieszenia procesu trzeźwienia powinno się pić dużo wody, spożywać jedzenie bogate w witaminy i minerały oraz dać organizmowi odpocząć i zregenerować.

Mocniejsze alkohole a trzeźwienie

Czas, w jakim wódka jest metabolizowana i usuwana z organizmu, zależy od wielu czynników, Zazwyczaj jednak alkohol ten metabolizowany jest w tempie około 0,5 do 0,8 promila na godzinę. To oznacza, że po wypiciu 50 ml wódki o mocnej zawartości alkoholu, czyli powyżej 40%, trzeźwienie może potrwać od 6 do 8 godzin.

Jednak należy pamiętać, że każdy organizm jest inny i dlatego rzeczywisty czas trzeźwienia może się różnić. Warto zwrócić uwagę, że nadmierne spożycie alkoholu może mieć negatywny wpływ na zdrowie i powodować poważne konsekwencje zdrowotne.

Alkomat jako niezbędne urządzenie dla kierowców

Warto pamiętać, że nawet niski poziom alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i innych czynności wymagających trzeźwego umysłu. Nie zapominajmy również o rygorystycznych wymogach prawnych, Dlatego wysoce Istotne jest, aby sprawdzać, czy możemy kierować.

Często, nawet jeśli czujemy się dobrze, nadal nasza koncentracja może być osłabiona przez alkohol. Najlepsze rozwiązaniem jest więc posiadanie alkomatu osobistego i badanie się za każdym razem, kiedy spożywaliśmy alkohol, a chcemy zasiąść za kierownicą. Kierowcy, którzy prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, narażeni są bowiem na poważne konsekwencje prawne, w tym mandaty, odebranie prawa jazdy i grzywny. Obecnie możliwa jest także konfiskata samochodu za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Najważniejsze jest jednak to być odpowiedzialnym i dbać o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Alkohol a zdrowie

Alkohol jest środkiem psychoaktywnym, który ma negatywny wpływ na zdrowie. Regularne i nadmierne spożycie alkoholu prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby wątroby (np. marskość wątroby), uszkodzenia mózgu, zaburzenia psychiczne, choroby serca i układu krążenia, a także nowotwory (np. rak jamy ustnej, krtani, przełyku, trzustki, wątroby i płuc).

Zdrowe dzienne spożycie alkoholu dla dorosłych to ograniczenie do nie więcej niż jednej lub dwóch jednostek standardowych. Jednostka standardowa to około 25 ml wódki, 100 ml wina lub 330 ml piwa o średnim stężeniu alkoholu. Warto pamiętać, że każdy organizm jest inny i niektóre osoby mogą być bardziej wrażliwe na negatywne skutki alkoholu niż inne. Dlatego też najlepszą strategią jest unikanie lub ograniczanie spożycia alkoholu, aby chronić swoje zdrowie. Kierowcy powinny zwrócić szczególną uwagę na ilość spożywanego alkoholu oraz pamiętać o badaniu alkomatem. Urządzenie powinno być skalibrowane i posiadać wysoką dokładność pomiaru. Przede wszystkim należy pamiętać, że u każdego człowieka trzeźwienie wygląda inaczej, a długość tego procesu zależna jest od wielu czynników.

Czy wiesz ile się trzeźwieje po piwie?

Author: Krystiannowak

Date: 16 lutego 2023

Badanie trzeźwości pracownika – zmiany w ustawie kodeksu pracy!


„Zero tolerancji” na nietrzeźwość w pracy? Nowe potencjalne przepisy mają ułatwić pracodawcom wdrożenie tej zasady i zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie. Zmiana ustawy w Kodeksie Pracy, umożliwia pracodawcom prewencyjne badanie trzeźwości pracownika. Jak wpłynie to na bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Badanie alkomatem pracownika – przepisy

Do tej pory pracodawca nie miał możliwości zbadania trzeźwości pracownika bez jego wyraźniej zgody lub ewentualnej interwencji policji. Wyroki sądowe i stare przepisy wskazują na to, że przeprowadzenie takiego testu byłoby naruszeniem dóbr osobistych.

Nowe przepisy regulują dwie sytuacje, w których pracodawca będzie mógł wykonać kontrolę. Są to:

 • badanie trzeźwości pracownika, gdy pojawi się uzasadnione podejrzenie o spożywaniu alkoholu w czasie pracy lub znajdowaniu się w stanie po spożyciu;
 • badanie prewencyjne na obecność alkoholu w organizmie.

Konieczność określenia zasad badania trzeźwości

Nowe przepisy nie oznaczają jednak, że pracodawca będzie mógł sprawdzić pracowników alkomatem bez przekazania im odpowiednich informacji. Przed wykonaniem jakichkolwiek działań należy określić zasady badania trzeźwości w dokumentach wewnątrzzakładowych (np. regulamin pracy, obwieszczenie).

Pracownicy muszą zostać poinformowani o:

 • wprowadzeniu kontroli trzeźwości;
 • grupie, której taka kontrola może dotyczyć;
 • metodzie przeprowadzania badania (częstotliwości, czasie i wykorzystywanym urządzeniu)

Badanie alkomatem może odbyć się najwcześniej 2 tygodnie po udostępnieniu powyższych informacji. Dodatkowo, wykorzystane przy badaniu urządzenie będzie musiało posiadać dokument potwierdzający jego kalibrację bądź wzorcowanie.

Badanie alkomatem pracownika, jak to wygląda w przepisach?

Co oznacza stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu?

Po takiej kontroli pracownik może ponieść konsekwencje, gdy będzie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Ich definicje określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z nią, stan po użyciu alkoholu oznacza:

 • stężenie alkoholu we krwi w przedziale od 0,2 do 0,5 promila;
 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu w przedziale od 0,1 mg do 0,25 mg w 1dm3.

Stan nietrzeźwości definiuje się jako:

 • stężenie alkoholu we krwi większe niż 0,5 promila;
 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1dm3.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeżeli nie masz pewności, jak twój organizm reaguje na alkohol i chcesz szybko sprawdzić stan trzeźwości, możesz wykorzystać do tego alkomat osobisty. Sprawdź, gdzie kupić przenośne urządzenie.

Konsekwencje spożywania alkoholu w pracy

W nowych przepisach przewidziano, że pracownik nie zostanie dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli kontrola wykaże stan nietrzeźwości lub stan po użyciu alkoholu, a także gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub przed nią.

Osoba będąca pod wpływem alkoholu w pracy może spotkać się z różnymi konsekwencjami:

 • Zwolnienie dyscyplinarne – oznacza rozwiązanie umowy z winy pracownika. W takiej sytuacji traci się prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pociąga to również problemy ze znalezieniem kolejnego miejsca pracy.
 • Kara pieniężna nałożona na pracownika.
 • Ustne lub pisemne upomnienie od pracodawcy.

Krytyka zmian w ustawie Kodeks pracy

Przepisy uniemożliwiające spożywanie substancji odurzających przed pracą lub w jej czasie mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Zakłady, w których działa się na wymagających maszynach i urządzeniach obligują do zachowania całkowitego skupienia. Nowe przepisy nie regulują sytuacji, w których alkohol spożywany był w dniu poprzednim – taki stan również stwarza ryzyko niedopatrzenia i spowodowania wypadku.

Ponadto zmiany prawne nie odnoszą się do przypadku, w którym stężenie alkoholu we krwi pracownika wynosi mniej niż 0,2 promila. Czy oznacza to, że kierowcy zawodowi lub osoby pracujące z ciężkim sprzętem nie poniosą żadnych konsekwencji w przypadku uzyskania takiego wyniku? W takiej sytuacji pracodawca może powołać się na utratę zaufania i wypowiedzieć umowę.

Przeczytaj o kolejnych zmianach w przepisach, które umożliwiają konfiskatę samochodu za alkohol.

Badanie trzeźwości w miejscu pracy

Author: Krystiannowak

Date: 11 stycznia 2023

Konfiskata samochodu za alkohol – nowe przepisy już w tym roku!


W grudniu 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy, które umożliwią konfiskatę auta za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy nowelizacja ustaw zapewni większe bezpieczeństwo na polskich drogach? Jedno jest pewne, osoby prowadzące pod wpływem mogą spodziewać się dużo wyższych kar, bez względu na to, czy spowodują wypadek. Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

Konfiskata auta po alkoholu

Nowe przepisy zaostrzają kary za jazdę pod wpływem. Kierowcy, którzy będą mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, stracą auto. Konfiskata pojazdu będzie miała miejsce niezależnie od tego, czy prowadzący spowodował wypadek drogowy. Czy 1,5 promila to dużo? W kolejnym artykule wyjaśniamy, ile wódki trzeba wypić, żeby mieć 1 promil alkoholu we krwi.

Samochód stracą również kierowcy, którzy:

 • zostali złapani po raz kolejny mając 0,5 promila lub więcej (recydywa);
 • spowodowali wypadek przy zawartości 0,5 promila lub więcej;
 • spowodowali wypadek i uciekli z miejsca zdarzenia (nawet na trzeźwo).

W szczególnych okolicznościach sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia. Dotyczy to jedynie sytuacji, w których wyrok odnosi się do prowadzenia w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi), bez wypadku.

WARTO WIEDZIEĆ

Przed wejściem do samochodu możesz bardzo szybko sprawdzić stan trzeźwości za pomocą alkomatu osobistego. Sprawdź, gdzie kupić alkomat.

Kary pieniężne za jazdę pod wpływem

Co stanie się, gdy konfiskata auta za jazdę pod wpływem nie będzie możliwa? Jeżeli pojazd jest np. we współwłasności, leasingu lub został zniszczony podczas wypadku, orzeczona zostanie równowartość pojazdu. W takim przypadku kierowca będzie zobligowany, do zapłacenia określonej przez sąd kwoty.

Znaczenia nie będzie miało zniszczenie samochodu w czasie wypadku, ponieważ wykluczono możliwość przeprowadzenia indywidualnej wyceny, jeżeli nie będzie to konieczne. Równowartość pojazdu zostanie określona na podstawie kwoty podanej w polisie ubezpieczeniowej w danym roku. Jeśli to nie będzie możliwe, sprawdzona zostanie uśredniona wartość auta na rynku. Powołanie biegłego do wyceny będzie miało miejsce dopiero, gdy przez np. szczególne cechy pojazdu, nie uda się ocenić jego wartości w inny sposób.

Konfiskata auta po alkoholu - na czym polega?

Kto nie straci pojazdu?

Wyjątkowo traktowane będą osoby w czasie wykonywania czynności zawodowych w pojazdach służbowych. Jeżeli kierowca zostanie złapany podczas prowadzenia pod wpływem, sąd zadecyduje o wysokości kwoty, którą zapłaci na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jej wysokość wyniesie minimalnie 5 000 zł.

Wyższe kary za wypadki po alkoholu

Podwyższone zostaną kary dla kierowców odpowiedzialnych za spowodowanie ciężkiego wypadku (śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu ofiar) po alkoholu. Sprawca będzie mógł pójść do więzienia na maksymalnie 16 lat. Obecnie przepisy pozwalają na pozbawienie wolności trwające maksymalnie 12 lat. Natomiast minimalna kara zostanie podniesiona z 2 lat więzienia do 3 lat (za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) lub do 5 lat (za spowodowanie śmierci).

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy będą obowiązywały od 13 grudnia 2023 r. – rok po ogłoszeniu ustawy. Na nowelizacje ustawy przewidziana została trzymiesięczna vacatio legis. Nie dotyczy ona jednak przepisów dotyczących konfiskaty auta czy opłaty jego równowartości.

Konfiskata auta - na czym polega?

Jak jeździć bezpiecznie?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest niezgodne z prawem i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Czas trzeźwienia może być różny, ponieważ jest zależny od wielu czynników. Po spożyciu alkoholu warto odczekać odpowiedni czas. Jak ocenić, kiedy jesteśmy gotowi do kierowania? W łatwy sposób można to sprawdzić badając poziom alkoholu we krwi za pomocą alkomatu. Pomogą nam w tym przenośne alkomaty osobiste lub urządzenia dostępne na komisariatach policji.

Wątpliwości kierowców – czy nowelizacja przepisów jest sprawiedliwa?

Za przestępstwo kierowca zapłaci tyle, ile warty jest samochód, który prowadzi. Może doprowadzić to do sytuacji, w których jedna osoba zostanie ukarana kilkakrotnie wyższą grzywną. Oznacza to, że kary za to samo przestępstwo mogą być nieadekwatne do popełnionego czynu, a także sytuacji finansowej kierowcy.

Kolejna wątpliwość dotyczy wypłacalności pijanych kierowców. Może dojść do sytuacji, w której kara przekroczy możliwości finansowe sprawcy. Czy w takim przypadku sankcje będą skutecznie egzekwowane?

Obawy pojawiają się również w kwestii konfiskaty pojazdów. Jeżeli pijany kierowca będzie jedynym właścicielem samochodu w rodzinie, a zostanie on skonfiskowany, pozostałe osoby pozostaną bez środka transportu.

Nowe przepisy mają zapewnić większe bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego w Polsce. Ich wpływ na realia na drogach będziemy mogli ocenić dopiero, gdy ustawa wejdzie w życie.

Konfiskata auta po alkoholu

Author: Krystiannowak

Date: 3 stycznia 2023

Jak wygląda czas trzeźwienia? Poznaj tabele trzeźwienia.


Większość z nas była w sytuacji kiedy, w ciągu tygodnia pracy znajomy wyciągnął nas na jedno piwo i skończyło się kilkoma lub całkowicie innym wysokoprocentowym trunkiem. Budzisz się rano i owocem zakrapianej imprezy jest kac i bardzo złe samopoczucie. W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z profesjonalnego alkomatu i sprawdzić swój stan, można też skorzystać z dostępnej w sieci tabeli trzeźwienia. Warto sprawdzić czas trzeźwienia po alkoholu w formie tabeli, która jest tylko wskazówką, najlepszym testem na trzeźwość jest alkomat tradycyjny. W tym artykule dowiesz się jak czytać tabele trzeźwienia jak określić czas trzeźwienia i móc bezpiecznie pojechać do pracy lub na umówione spotkanie.

Jak wygląda proces pozbywania się alkoholu z organizmu?

Czas trzeźwienia jest procesem bardzo złożonym, dla naszego organizmu to bardzo duży wysiłek szczególnie dla wątroby, ale też żołądka, jelit oraz nerek. W czasie trawienia alkoholu dodatkową dolegliwością jest kac. To nic innego jak odwodnienie organizmu przez alkohol. Wynika to z całego mechanizmu trawienia alkoholu, który najpierw trafia do żołądka, później wędruje do jelit, żeby finalnie trafić do krwi. Ostatnim organem, do którego trafia alkohol jest wątroba.

Czas trzeźwienia po alkoholu tabela ma za zadanie przybliżyć Cię czy jesteś w stanie już prowadzić samochód. Tabela jest skonstruowana w prosty i czytelny sposób, rodzaj wypitego napoju odpowiada zawartości alkoholu we krwi, a także jaki jest czas trzeźwienia do całkowitego wytrzeźwienia. Dzięki tej tabeli możesz przeczytać, wybierając odpowiedni rodzaj alkoholu, który nas interesuje o konkretnym woltażu procentowym. W tej tabeli trzeźwienia jest pokazany czas trzeźwienia do różnych typów wypitego alkoholu. Dla przykładu po wypiciu pół litra wódki o 40% mocy należałoby trzeźwieć 13h. Ciekawostką jest, że całkowity detoks w organizmie i regeneracja narządów trwa 21 pełnych dni bez grama alkoholu. Jak widać, żeby doszło do całkowitego wytrzeźwienia, musi upłynąć odpowiedni czas.

Czy warto wierzyć tabeli?

Tabela pokazuje nam, czas trzeźwienia ta informacja może być pomocna, lecz czy jesteś w stanie jej zaufać i powierzyć swoje uprawnienia, swoje życie lub innego uczestnika ruchu drogowego? Tabela została wykonana jako wzór do przybliżenia stanu upojenia, w którym się znajdujesz. Nie może być pewnikiem, gdy musisz wsiąść za kierownicę samochodu. Największym hamulcem przed podjęciem złej decyzji powinna być wyobraźnia i stworzenie w niej wizji wypadku. Zwróćcie uwagę, że ta tabela trzeźwienia nie bierze pod uwagę płci, wagi oraz spożycia posiłku przed lub po wypiciu.
Kilka osób wzięło udział w badaniu trzeźwości, w którym wzięto pod uwagę płeć oraz wagę i wiek.

Mężczyzna wiek 27 lat oraz 115 kg wagi, już po upływie godziny od spożycia alkoholu typu piwo mógł kierować samochodem, a po wypiciu wódki już po dwóch godzinach.
Kolejną osobą była kobieta w wieku 21 lat i wadze 50 kg, była zdolna do kierowania pojazdem dopiero po trzech godzinach od spożycia lampki wina, po kieliszku wódki po 5 godzinach.

Ostatnim przykładem jest mężczyzna w wieku 22 lat i 80 kg wagi, który straciłby prawo jazdy, gdyby prowadził auto po spożyciu puszki piwa i butelki likieru. Czas trzeźwienia wyniósłby ponad 4 godziny.

To prosty przykład tabeli trzeźwienia jak nasz organizm radzi sobie z trawieniem alkoholu przy różnych czynnikach, które na to wpływają. Mimo że ta tabela pokazuje możliwość kierowania po upływie odpowiedniego czasu to lepiej zainwestować we własny alkomat i sprawdzić się profesjonalnym testem na trzeźwość niż powierzyć swoje prawo jazdy i mieć poważne problemy prawne.

Co wpływa na proces trzeźwienia?

Czas trzeźwienia jest różny dla każdej osoby, na proces trzeźwienia wpływa wiele czynników, mimo dwóch podobnych organizmów czas trzeźwienia może się różnić. Które czynniki mają największe znaczenie co do szybkości trzeźwienia? Czytając dalsza część artykułu, dowiesz się więcej na ten temat.

Najważniejszym czynnikiem jest posiłek, to dzięki niemu trawimy alkohol szybciej i często bez nieprzyjemnego kaca następnego dnia. Konsekwencją spożycia dużej ilości alkoholu bez posiłku są wymioty, z powodu zatrucia alkoholowego. Oczywiście rodzaj posiłku, jaki wybierzesz przed piciem alkoholu, ma duży wpływ tłuszcze, białka i węglowodany to składniki, które powodują wolniejsze wchłanianie alkoholu do krwi.

W wielu badaniach wzięto pod uwagę płeć, kobiety szybciej wchłaniają alkohol niż mężczyźni, z powodu mniejszej ilości płynów, a to za sprawą mniejszej ilości mięśni. Dlatego czas trzeźwienia jest dłuższy, co pokazuje tabela trzeźwienia. Waga osoby badanej ma znaczący wpływ na ilość spożycia alkoholu oraz czas trzeźwienia.

Czy jest metoda na szybkie trzeźwienie?

Istnieją legendy o metodach szybkiego trzeźwienia, niektórzy wybierają czarną kawę, zimny prysznic a są tacy co wybiorą się na porządny obiad lub fast food typu kebab. Dzięki tym praktykom trawienie alkoholu nie jest szybsze. Żeby szybko wytrzeźwieć, powinieneś zwrócić uwagę na kilka kwestii:

Author: Krystiannowak

Date: 2 stycznia 2023

Niemcy a jazda po alkoholu – jakie konsekwencje?


Możesz świadomie lub nie, dopuścić się przestępstwa, jazda po alkoholu w Niemczech może być potraktowana jako wykroczenie lub przestępstwo. W zależności, ile promili w wydychanym powietrzu będzie miał kierujący. W Niemczech występuje 3 grupy kierowców i w zależności od stanu kierowcy różne limity. W Polsce limit wynosi 0,2 promila dla każdego kierowcy bez wyjątku, zaś Niemcy uważają, że dopuszczalny limit dla kierowców doświadczonych to 0,5 promila. Kolejną grupą kierowców jest ta niedoświadczona grupa, która nie może prowadzić auta po spożyciu alkoholu i ich limit wynosi 0,0 promila. Jazda po alkoholu Niemcy odpowiedzialność za wykroczenie ustanowili zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.

Jazda po alkoholu w Niemczech jest wykroczeniem, kiedy kierujący po zbadaniu alkomatem wykazuje na pomiarze stężenia alkoholu we krwi równe 0,5 promila lub większe. Jest też warunek, który musi być spełniony, a konkretnie bezpieczna jazda.

Co znaczy bezpieczna jazda samochodem w rozumieniu Niemieckiego prawa?

 Kierowca nie zatacza się po wyjściu z auta, nie bełkocze i nie prowadzi samochodu slalomem. Wykroczenie występuje wtedy, kiedy osoba kierująca samochodem wsiada za kierownice pod wpływem alkoholu umyślnie lub nieumyślnie. Karą za wykroczenie jest mandat w wysokości do 3 000 euro oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 1 miesiąca do nawet 3 miesięcy. Należy pamiętać, że ten wymiar kary obowiązuje tylko w sytuacji, kiedy kierowca może bezpiecznie prowadzić samochód.

Niemcy, alkohol i kierowca - to bardzo kosztowne połączenie

W niemieckim prawie granica między wykroczeniem a przestępstwem to limit 1,1 promila stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli alkomat podczas kontroli wskaże wartość powyżej normy, mamy do czynienia z bezwzględną niezdolnością do bezpiecznego kierowania pojazdem mechanicznym. Jeśli więc dojdzie do przestępstwa, przepisy niemieckie przewidują karę pozbawienia albo karę grzywny. Niemieckie sądy wydają też wyrok o zabraniu uprawnień do kierowania pojazdami na terenie Niemiec.

Jazda po alkoholu w Niemczech może być też potraktowana jako przestępstwo stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Jest to inny rodzaj przestępstwa, a żeby zostało ono w ten sposób zakwalifikowane, musi dojść do zagrożenia życia, nieudzielenia pomocy lub ucieczka z miejsca wypadku. Odróżniane przestępstwa są na podstawie odpowiednich artykułów.

Jazda po alkoholu w Niemczech a konsekwencje w Polsce.

Jazda po alkoholu w Niemczech jest surowo traktowana. Na niemieckich ulicach coraz częściej dochodzi do zatrzymań osób kierujących samochodami pod wpływem alkoholu, dlatego niemieckie prawo zasądza wysokie grzywny, odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet karę więzienia. Mimo obecności Polski i Niemiec we wspólnocie europejskiej przepisy w obu krajach się różnią. Kary przyznawane w Niemczech w świetle obecnie panujących przepisów nie mają konsekwencji w Polsce. Nawet po zabraniu prawa jazdy na terenie Niemiec, możesz jeździć samochodem w Polsce. Kara, jaką jest zakaz prowadzenia pojazdów, jest egzekwowana tylko na terenie Niemiec. Zabrany dokument trafia do urzędu, w którym został wydany i można odebrać go w Polsce.

Niemcy alkohol kierowca – dwa składniki, które nie powinny być łączone.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych po alkoholu, nie jest najrozsądniejszą decyzją. Ciekawostką jest, że Niemcy walczą z pijanymi kierowcami do takiego stopnia, że jadąc na rowerze, po spożyciu alkoholu możesz zostać zatrzymany przez patrol policji do kontroli trzeźwości i w konsekwencji zostaniesz potraktowany tak, jakbyś kierował samochodem. Możesz za to utracić prawo jazdy lub uprawnienia.

Alkohol działa na każdą osobę, dlatego należy się zastanowić nad swoimi decyzjami i odpuścić kierowanie samochodem nawet po jednym piwie. Kierowcy zawodowi i osoby, które dopiero co uzyskały prawo jazdy, mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Niemcy, alkohol i kierowca to połączenie, za które możesz spodziewać się wysokiej kary.

Jazda po alkoholu w niemczech - jakie konsekwencje?

Author: Krystiannowak

Date: 21 listopada 2022

Ile kosztuje kalibracja alkomatu PROMILER


Coraz lepiej rozwijamy się technologicznie, dlatego łatwiej jest nam korzystać z urządzeń, które mają nam pomóc żyć w społeczeństwie. Takim dobrodziejstwem technologicznym są alkomaty osobiste, dzięki nim możemy świadomie wejść do auta, będąc pewnym trzeźwości. W tym artykule dowiesz się, ile kosztuje kalibracja alkomatu PROMILER oraz dlaczego jest tak istotna dla prawidłowego funkcjonowania alkomatu osobistego.

Dlaczego wybrać alkomat PROMILER?

Alkomat PROMILER to produkt polski, to specjalistyczne urządzenie do pomiaru stanu trzeźwości w wydychanym powietrzu. To nie tylko gadżet, to narzędzie, które może być przydatne w dużych firmach transportowych i mniejszych przedsiębiorstwach, które zajmują się zawodowo przewozem ludzi. Alkomat stacjonarny to bardzo dokładne urządzenie działające na wrażliwych na alkohol sensorach, które mierzą wdmuchane powietrze i przeliczą promil w wydychanym powietrzu. Takie rozwiązanie daje dokładny wynik i pewność bezpiecznej jazdy do celu. Decyzja o wyborze odpowiedniego alkomatu może być trudna, bo musisz wziąć pod uwagę jego koszt i późniejszą konserwację. Dlatego wielu z Was zadaje sobie pytania: Dlaczego kalibracja alkomatu? Jaka jest jego cena? Jak często muszę kalibrować?

Dlaczego warto posiadać alkomat PROMILER?

Okazji w roku jest wiele i już mamy gotową okazję do zabawy z napojem alkoholowym. Wiele razy zdarzają się sytuacje, kiedy zbyt obfita dawka alkoholu wraz z przypływem dobrego humoru może wpłynąć na decyzję o prowadzeniu auta. Dobrze jest zachować zdrowy rozsądek i poskromić energię po spożyciu alkoholu i sprawdzić swój stan wykonując test na trzeźwość. Test na trzeźwość może pozwolić Ci zachować prawo jazdy. Alkomaty PROMILER są bardzo dobrej jakości oraz cechują się prostą obsługą. Takim urządzeniem do pomiaru możesz się testować wiele razy, należy jednak pamiętać o prawidłowej kalibracji i konserwacji alkomatu po 10 miesiącach lub tak jak zaleca producent.

Ile kosztuje kalibracja alkomatów PROMILER - sprawdź naszego bloga

Ile kosztuję kalibracja alkomatu?

Kalibracja alkomatu jest tak samo ważna jak zmiana oleju w silniku, zapewne zastanawiasz się dlaczego. Każde urządzenie pomiarowe wymaga takiego zabiegu, ze względu na dokładny pomiar. Wpływ na to może mieć zbyt duża ilość pomiarów, jaką przewiduje producent lub złe przechowywanie alkomatu. Ile kosztuje kalibracja alkomatu PROMILER? Cena kalibracji jest uzależniona od modelu alkomatu, jeden może wymagać bardziej szczegółowej kalibracji drugi mniej? To koszt od 59 zł do 149 zł w zależności od modelu alkomatu, jaki posiadasz. Jak widzisz, nie jest to duży koszt, a pozwoli utrzymać Twoje urządzenie w doskonałej kondycji.

Jak zgłosić kalibracje alkomatu?

Posiadasz swój własny alkomat, jego pomiar Cię niepokoi? Być może wykonałeś za dużo pomiarów lub przechowywałeś alkomat w złych warunkach?

Na stronie internetowej promiler.com możesz zgłosić przez formularz kontaktowy chęć kalibracji swojego alkomatu. To nic trudnego, wystarczy go wypełnić i wysłać. Cały proces kalibracji powinien zostać wykonany przez specjalistów na odpowiednich narzędziach. To bardzo ważne, aby Twój alkomat był zawsze w gotowości i sprawny do kolejnego pomiaru. Cena kalibracji alkomatu jest uzależniona od modelu alkomatu i innych czynników.

Jaki jest czas wykonania kalibracji alkomatu?

Cały proces kalibracji alkomatu jest dość skomplikowany, lecz dla doświadczonego specjalisty i odpowiednich narzędzi z reguły trwa do 30 min. Pamiętajcie jednak, że zanim ktoś podejmie się kalibracji alkomatu, musi sprzęt sprawdzić i zobaczyć czy nie należy wykonać jeszcze innych czynności konserwujących.

Dlaczego kalibracja alkomatu jest ważna?

Kalibracja alkomatu polega na dostrojeniu oprogramowania wraz z sensorem urządzenia, tak aby jego praca była miarodajna. Kalibracje powinno się wykonać regularnie w odpowiednich dla urządzenia odstępach czasu lub po odpowiedniej ilości testów. Warto dbać o urządzenie pomiarowe, ponieważ to dzięki niemu możemy czuć się bezpieczni na drodze i zadbać o bezpieczeństwo innych w czasie jazdy. Teraz drogi użytkowniku wiesz, dlaczego kalibracja jest tak ważna oraz ile kosztuje kalibracja alkomatu PROMILER. Badając się, odpowiednio skalibrowanym urządzeniem pomiarowym, będziesz miał pewność, że nie skrzywdzisz innych uczestników ruchu drogowego oraz samego siebie.

jaki jest koszt kalibracji alkomatu PROMILER

Author: Krystiannowak

Date: 15 listopada 2022

Alkomat na komisariacie – jak wygląda badanie na komendzie?


Wyobraź sobie sytuację: jesteś na imprezie w gronie znajomych lub rodzinnej uroczystości i właśnie dziś padło na Ciebie, aby zostać kierowcą i zadbać o bezpieczeństwo pasażerów. Mimo tego nie chcesz rezygnować z dobrej zabawy i decydujesz się na symboliczne spożycie alkoholu. Nie ma w tym nic złego, o ile znasz swój umiar, a dla pewności dobrowolnie skorzystasz z alkomatu na pobliskim komisariacie. Bowiem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami każdy kierowca, który spożył alkohol i mimo tego chce wsiąść za kierownicę, może zdecydować się na badanie alkomatem na pobliskiej policji. W poniższym artykule podpowiemy, jak prawidłowo powinno wyglądać badanie alkomatem na komendzie w 2022 roku, co warto wiedzieć o nim wiedzieć oraz, czy istnieje alternatywa dla wizyty na komisariacie policji.

Jak prawidłowo powinno wyglądać badanie alkomatem na komendzie w 2022?

Prawidłowo przeprowadzone badanie alkomatem na komendzie w 2022 roku powinno być zgodne z:

 • instrukcją obsługi producenta alkomatu, który został użyty w celu przeprowadzenia badania trzeźwości kierowcy,
 • zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
 • a przede wszystkim zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych za pomocą zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25 maja 2004 .

W innym wypadku badanie, które zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z powyższymi dokumentami, a zwłaszcza wymienionymi zarządzeniami pozwala na podważenie wiarygodności wyników umieszczonych w protokole badania trzeźwości. W efekcie kierowca może zostać uniewinniony od zarzucanego przestępstwa, a w tym przypadku wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Badanie trzeźwości na komisariacie - jak wygląda?

Badanie alkomatem na policji – co warto wiedzieć?

Badanie alkomatem na policji wywołuje niemało kontrowersji, a także pytań. Nadszedł czas, aby rozwiać wszystkie wątpliwości i odpowiedzieć na trapiące kierowców pytania. Wiele osób zastanawia się, czy badanie alkomatem na komendzie w 2022 roku jest odpłatne. W niektórych izbach wytrzeźwień rzeczywiście należy uiścić określoną opłatę, aby móc poddać się badaniu. Co w takim razie anonimowością? Tutaj również wszystko zależy od komisariatu. Niektóre komendy policji prowadzą statystyki, a co za tym idzie, może być to jeden z powodów, aby poprosić kierowcę, który zgłosił się na badanie o dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. Warto również pamiętać, że badanie alkomatem na policji nie powinno zostać przeprowadzone bezpośrednio po spożyciu alkoholu lub paleniu papierosów. Ze względu na to, że sensor alkomatu wykazuje się niezwykłą czułością, a gdy stężenie alkoholu w ustach jest bardzo wysokie, może zostać uszkodzony. Zasada ta dotyczy zarówno alkomatów używanych przez policję, jak i urządzeń zakupionych w celach prywatnych.

Osobisty alkomat jako alternatywa dla wizyty na komisariacie

Skorzystanie z alkomatu na komisariacie policji to zdecydowanie nie jest marzenie któregokolwiek kierowcy. Na szczęście istnieją dwa proste sposoby, a uniknąć wizyty na komendzie. Pierwsza to nie spożywanie alkoholu w momencie, gdy spada na nas odpowiedzialność bycia kierowcą. Druga natomiast zapewne bardziej dogodna dla większości kierowców to zainwestowanie w alkomat osobisty. Dzięki niemu nie tylko unikniesz badania alkomatem na policji, ale pomimo spożycia alkoholu podczas imprezy będziesz mógł upewnić się, czy jesteś gotowy, aby ponownie wsiąść za kierownicę. Urządzenie pozwoli Ci na sprawne i szybkie wykonanie badania we własnym zakresie i tym samym zaoszczędzenie czasu na poszukiwania oraz dojazd na najbliższą komendę. Profesjonalne alkomaty osobiste oferuje firma PROMILER. W zależności od swoich indywidualnych potrzeb możesz postawić na ich flagowy alkomat PROMILER iSOBER30, model PROMILER AL 9000 LITE lub PROMILER AL 8000 PLUS.

Author: Krystiannowak

Date: 2 września 2022

Jak wygląda czas trzeźwienia? Poznaj tabele trzeźwienia.


Większość z nas była w sytuacji kiedy, w ciągu tygodnia pracy znajomy wyciągnął nas na jedno piwo i skończyło się kilkoma lub całkowicie innym wysokoprocentowym trunkiem. Budzisz się rano i owocem zakrapianej imprezy jest kac i bardzo złe samopoczucie. W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z profesjonalnego alkomatu i sprawdzić swój stan, można też skorzystać z dostępnej w sieci tabeli trzeźwienia. Warto sprawdzić czas trzeźwienia po alkoholu w formie tabeli, która jest tylko wskazówką, najlepszym testem na trzeźwość jest alkomat tradycyjny. W tym artykule dowiesz się jak czytać tabele trzeźwienia jak określić czas trzeźwienia i móc bezpiecznie pojechać do pracy lub na umówione spotkanie.

Jak wygląda proces pozbywania się alkoholu z organizmu?

Czas trzeźwienia jest procesem bardzo złożonym, dla naszego organizmu to bardzo duży wysiłek szczególnie dla wątroby, ale też żołądka, jelit oraz nerek. W czasie trawienia alkoholu dodatkową dolegliwością jest kac. To nic innego jak odwodnienie organizmu przez alkohol. Wynika to z całego mechanizmu trawienia alkoholu, który najpierw trafia do żołądka, później wędruje do jelit, żeby finalnie trafić do krwi. Ostatnim organem, do którego trafia alkohol jest wątroba.

Czas trzeźwienia po alkoholu tabela ma za zadanie przybliżyć Cię czy jesteś w stanie już prowadzić samochód. Tabela jest skonstruowana w prosty i czytelny sposób, rodzaj wypitego napoju odpowiada zawartości alkoholu we krwi, a także jaki jest czas trzeźwienia do całkowitego wytrzeźwienia. Dzięki tej tabeli możesz przeczytać, wybierając odpowiedni rodzaj alkoholu, który nas interesuje o konkretnym woltażu procentowym. W tej tabeli trzeźwienia jest pokazany czas trzeźwienia do różnych typów wypitego alkoholu. Dla przykładu po wypiciu pół litra wódki o 40% mocy należałoby trzeźwieć 13h. Ciekawostką jest, że całkowity detoks w organizmie i regeneracja narządów trwa 21 pełnych dni bez grama alkoholu. Jak widać, żeby doszło do całkowitego wytrzeźwienia, musi upłynąć odpowiedni czas.

Czy warto wierzyć tabeli?

Tabela pokazuje nam, czas trzeźwienia ta informacja może być pomocna, lecz czy jesteś w stanie jej zaufać i powierzyć swoje uprawnienia, swoje życie lub innego uczestnika ruchu drogowego? Tabela została wykonana jako wzór do przybliżenia stanu upojenia, w którym się znajdujesz. Nie może być pewnikiem, gdy musisz wsiąść za kierownicę samochodu. Największym hamulcem przed podjęciem złej decyzji powinna być wyobraźnia i stworzenie w niej wizji wypadku. Zwróćcie uwagę, że ta tabela trzeźwienia nie bierze pod uwagę płci, wagi oraz spożycia posiłku przed lub po wypiciu.
Kilka osób wzięło udział w badaniu trzeźwości, w którym wzięto pod uwagę płeć oraz wagę i wiek.

Mężczyzna wiek 27 lat oraz 115 kg wagi, już po upływie godziny od spożycia alkoholu typu piwo mógł kierować samochodem, a po wypiciu wódki już po dwóch godzinach.
Kolejną osobą była kobieta w wieku 21 lat i wadze 50 kg, była zdolna do kierowania pojazdem dopiero po trzech godzinach od spożycia lampki wina, po kieliszku wódki po 5 godzinach.

Ostatnim przykładem jest mężczyzna w wieku 22 lat i 80 kg wagi, który straciłby prawo jazdy, gdyby prowadził auto po spożyciu puszki piwa i butelki likieru. Czas trzeźwienia wyniósłby ponad 4 godziny.

To prosty przykład tabeli trzeźwienia jak nasz organizm radzi sobie z trawieniem alkoholu przy różnych czynnikach, które na to wpływają. Mimo że ta tabela pokazuje możliwość kierowania po upływie odpowiedniego czasu to lepiej zainwestować we własny alkomat i sprawdzić się profesjonalnym testem na trzeźwość niż powierzyć swoje prawo jazdy i mieć poważne problemy prawne.

Trzeźwienie czas - jak wygląda?

Co wpływa na proces trzeźwienia?

Czas trzeźwienia jest różny dla każdej osoby, na proces trzeźwienia wpływa wiele czynników, mimo dwóch podobnych organizmów czas trzeźwienia może się różnić. Które czynniki mają największe znaczenie co do szybkości trzeźwienia? Czytając dalsza część artykułu, dowiesz się więcej na ten temat.

Najważniejszym czynnikiem jest posiłek, to dzięki niemu trawimy alkohol szybciej i często bez nieprzyjemnego kaca następnego dnia. Konsekwencją spożycia dużej ilości alkoholu bez posiłku są wymioty, z powodu zatrucia alkoholowego. Oczywiście rodzaj posiłku, jaki wybierzesz przed piciem alkoholu, ma duży wpływ tłuszcze, białka i węglowodany to składniki, które powodują wolniejsze wchłanianie alkoholu do krwi.


W wielu badaniach wzięto pod uwagę płeć, kobiety szybciej wchłaniają alkohol niż mężczyźni, z powodu mniejszej ilości płynów, a to za sprawą mniejszej ilości mięśni. Dlatego czas trzeźwienia jest dłuższy, co pokazuje tabela trzeźwienia. Waga osoby badanej ma znaczący wpływ na ilość spożycia alkoholu oraz czas trzeźwienia.

Czy jest metoda na szybkie trzeźwienie?

Istnieją legendy o metodach szybkiego trzeźwienia, niektórzy wybierają czarną kawę, zimny prysznic a są tacy co wybiorą się na porządny obiad lub fast food typu kebab. Dzięki tym praktykom trawienie alkoholu nie jest szybsze. Żeby szybko wytrzeźwieć, powinieneś zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 • Unikaj głodzenia się przed piciem alkoholu, spadek cukru we krwi i brak składników mineralnych pogorszą samopoczucie następnego dnia,
 • Jeśli palisz papierosy, postaraj się je odstawić lub ograniczyć,
 • Wypijanie wody lub soku pomiędzy napojami alkoholowymi,
 • Wybieranie napojów o mniejszej zawartości alkoholu,
 • Wybieraj alkohole o jasnej barwie, ciemne napoje alkoholowe nasilają objawy kaca.

Najlepszym czynnikiem na strawienie alkoholu w zupełności jest czas. Niektórzy patrzą na czas trzeźwienia po alkoholu w tabeli i się nią sugerują. Można się posiłkować dostępnymi w internecie tabelami trzeźwienia, lecz nie jest to najskuteczniejszy sposób. Alkohol może być groźny, wypijany regularnie w dużych ilościach może powodować alkoholizm, marskość wątroby, podnosi ryzyko zachorować na nowotwór.

Poznaj czas trzeźwienia po alkoholu

Author: Krystiannowak

Date: 16 sierpnia 2022