aktualności
aktualności

Limit alkoholu we Włoszech – poznaj granicę


Podróżowanie po Europie często wiąże się z chęcią poznania lokalnej kultury, a w przypadku Włoch – również smaku miejscowych win i trunków. Jednak zanim wyruszysz w podróż, warto poznać najważniejszy szczegół w perspektywie trzeźwości za kółkiem.

Tego wyniku lepiej nie przekraczaj

Limit alkoholu we Włoszech dla kierowców wynosi 0,5 promila. W praktyce oznacza to, że nawet po jednym kieliszku wina warto zastanowić się, czy wsiadać za kierownicę. Warto tutaj zaznaczyć, że dla nowych i zawodowych kierowców, limit ten wynosi zaledwie 0,0 promila.

Włochy, to nie Polska

Choć Włochy mają ustalony limit alkoholu na poziomie 0,5 promila, wiele krajów w Europie przyjmuje różne podejście. W niektórych krajach, takich jak Polska, dopuszczalne limity są bardziej restrykcyjne od 0,2 promila do nawet 0,0 promila. Znajomość tych różnic jest kluczem dla osób podróżujących po Europie samochodem.

Limit alkoholowy we Włoszech

Konsekwencje prawne

Przekroczenie dozwolonego limitu alkoholu we Włoszech, może skutkować poważnymi konsekwencjami. Kary finansowe, strata punktów, a nawet areszt, to tylko niektóre z możliwych konsekwencji.

Nie przestrzeganie lokalnych przepisów odnośnie trzeźwości, może wiązać się ze znacznym wzrostem kosztów wakacji.  Przy przekroczeniu obowiązujących limitów, możemy spodziewać się kary wynoszącej od 500 euro do nawet 6000 euro.

Towarzysz bezpiecznych wakacji?

Limit alkoholu we Włoszech jest jednym z najważniejszych aspektów, o którym warto pamiętać podczas podróży po tym kraju. Dzięki alkomatom PROMILER, możesz cieszyć się smakiem włoskich win, jednocześnie dbając o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Pamiętaj, że odpowiedzialność na drodze to podstawa, a my jesteśmy tutaj, aby Ci w tym pomóc.

Author: Krystiannowak

Date: 6 września 2023

Dopuszczalny limit alkoholu w Europie


Limit alkoholu w organizmie kierowcy odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie ruchu drogowego w całej Europie. Definiuje on maksymalną ilość alkoholu, jaką kierowca może mieć we krwi podczas prowadzenia pojazdu. Dopuszczalny limit alkoholu w Europie jest różny w zależności od kraju, co wynika głównie z odmiennych tradycji, kultury oraz podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak mierzy się przekroczenie dopuszczalnego limitu w Europie?

W Europie, jak i na całym świecie, najpopularniejszym narzędziem do przeprowadzenia badania trzeźwości są alkomaty. To właśnie dzięki nim, służby mundurowe są w stanie z dużą precyzją określić poziom upojenia nietrzeźwego kierowcy i porównać go z obowiązującymi dopuszczalnymi limitami.

Warto zaznaczyć, że na wyposażeniu europejskiej Pollicji, możemy znaleźć różne rodzaje alkomatów. Tworzone są one w zależności od rodzaju wymaganej akcji pomiarowej. Dla przykładu do akcji wymagających przebadania dużej ilości osób, w stosunkowo krótkim czasie, stosuje się urządzenia przesiewowe, jak PROMILER iBLOW 10. W przypadku pomiarów wymagających większej precyzji, stosuje się alkomaty specjalistyczne. W krajach zamożniejszych możemy spotkać nawet dwa rodzaje tych urządzeń przy badaniu pojedynczej osoby.

We wielu państwach europejskich istnieje jeszcze trzeci wariant badania. Występuje on zazwyczaj w przypadku, gdy z bliżej nieokreślonych przyczyn badanie wymienionymi urządzeniami jest niewystarczające. Jest nim badanie krwi oraz pomiar urządzeniem spektofotometrycznym.

Europa w świetle przepisów – poszczególne limity

Niektóre kraje europejskie mają bardziej liberalne podejście do limitów alkoholu, podczas gdy inne są bardziej restrykcyjne. Polska ma jedene z bardziej rygorystycznych przepisów w Europie, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Sposób, w jaki społeczeństwa europejskie postrzegają alkohol i jego spożywanie, ma głęboki wpływ na kształtowanie się przepisów. W niektórych kulturach picie alkoholu jest głęboko zakorzenione w tradycji, co może wpływać na bardziej liberalne podejście do limitów alkoholu.

W oparciu o szereg różnych zmiennych, dopuszczalne limity alkoholowe w poszczególnych krajach wyglądają następująco:

Niemcy – 0,5 promila z wyjątkami.

Czechy – 0,0 promila

Szwecja – 0,2 promila.

Norwegia – 0,2 promila.

Francja – 0,5 promila z wyjątkami.

Hiszpania – 0,5 promila z wyjątkami.

Rumunia – 0,0 promila.

Przekroczenie dopuszczalnego limitu alkoholu w Europie, wiąże się z różnymi konsekwencjami prawnymi. Można wśród nich wymienić wysokie kary finansowe, utratę prawa jazdy, czy nawet pozbawienie wolności w niektórych krajach.

Zaostrzyć, czy zmniejszyć – podzielone opinie państw europejskich?

Debata dotycząca dopuszczalnych limitów alkoholu w Europie jest złożona. Argumenty za bardziej restrykcyjnym podejściem skupiają się na bezpieczeństwie, podczas gdy argumenty przeciwne podkreślają indywidualną wolność i różnice kulturowe.

Największy opór na zaostrzenie przepisów, można spotkać w krajach, gdzie drobne ilości alkoholu są spożywane regularnie na przykład do obiadu. Mowa oczywiście o krajach takich jak Francja, czy też Hiszpania.

W krajach, w których alkohol jest spożywany w bardzo dużych ilościach, w postaci mocniejszych wyrobów alkoholowych, opór jest najmniejszy. Istnieje nawet pewnego rodzaju aprobata społeczeństwa na zaostrzenie przepisów. Kraje, o których mowa to na przykład Polska, Litwa i Rosja,

Jak jeździć bezpiecznie i zgodnie z prawem?

Dla kierowców odwiedzających różne kraje Europy, kluczowe jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi alkoholu. Wiedza o dopuszczalnym limicie alkoholu w danym kraju oraz potencjalnych konsekwencjach przekroczenia tego limitu jest niezbędna dla bezpiecznej i spokojnej podróży.

Limit alkoholu w europie jest zróżnicowany i odzwierciedla zarówno kulturowe, jak i społeczne różnice między krajami. Dla bezpieczeństwa na drogach, ale też dla uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji prawnych, warto być świadomym tych różnic i dostosowywać się do obowiązujących przepisów.

Dopuszczalne limity alkoholu w europie - przykłady

Author: Krystiannowak

Date: 31 sierpnia 2023

Limitu alkoholu w Polsce


Dopuszczalny limit alkoholu w Polsce jest standardem regulowanym przez prawo, mającym kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. W Polsce, dopuszczalny limit alkoholu dla kierowców wynosi 0,2 promila alkoholu w organizmie – oznacza on stan po spożyciu alkoholu.

Przepisy prawne dotyczące limitu alkoholu w Polsce

Polskie prawo jest jednoznaczne – prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu przekraczającą dopuszczalny limit alkoholu jest traktowane jako przestępstwo. Według polskiego kodeksu karnego, kierowca z poziomem alkoholu od 0,2 do 0,5 promila w organizmie może otrzymać mandat. Z kolei zawartość alkoholu powyżej 0,5 promila jest traktowana jako stan nietrzeźwości, co może skutkować poważniejszymi konsekwencjami, włączając pozbawienie wolności.

Porównanie z innymi krajami

Dopuszczalny limit alkoholu w Polsce różni się od tych obowiązujących w innych krajach. Na przykład, w Niemczech, Czechach i Austrii limit wynosi 0,5 promila. Natomiast Norwegia i Szwecja mają takie same ograniczenia jak Polska – 0,2 promila. W niektórych krajach, takich jak Węgry, dopuszczalny limit wynosi 0,0 promila, co pokazuje jeszcze surowsze podejście do prowadzenia pod wpływem alkoholu.

Zdrowotne skutki nadmiernego spożycia alkoholu

Nieodpowiedzialna konsumpcja alkoholu jest nie tylko niezgodna z prawem, ale przede wszystkim jest szkodliwa dla zdrowia. Może prowadzić do wielu poważnych chorób, takich jak marskość wątroby, choroby serca, a nawet nowotwory. Ponadto, nawet jednorazowe przekroczenie limitu alkoholu w Polsce może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, włączając zatrucie alkoholowe.

Poznaj dopuszczalny limit alkoholu

Impakt spożycia alkoholu na gospodarkę

Nadużywanie alkoholu ma także istotne konsekwencje dla gospodarki. Przerwy w pracy związane z chorobami spowodowanymi przez alkohol, koszty leczenia alkoholizmu oraz straty wynikające z wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu, to tylko niektóre z nich.

Dla tego właśnie rządzący państw na całym świecie, podejmują walkę z nadmiernym i nieodpowiedzialnym spożyciem alkoholu. Odpowiedzią na to jest szereg regulacji prawnych i sankcji.

Zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, istnieją różne strategie i polityki zdrowotne skierowane na ograniczenie spożycia alkoholu. Kampanie edukacyjne, podnoszenie świadomości o skutkach zdrowotnych nadużywania alkoholu, a także programy pomocy dla osób walczących z uzależnieniem są częścią tych strategii.

Wsparcie dla osób walczących z uzależnieniem

Dla osób walczących z uzależnieniem od alkoholu, istnieją różne formy wsparcia. Organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, a także profesjonalne kliniki leczenia uzależnień oferują pomoc, która obejmuje zarówno terapię indywidualną, jak i grupową.

Bezpieczeństwo na drogach

Limit alkoholu w Polsce jest kluczowy dla bezpieczeństwa na drogach. Alkohol negatywnie wpływa na koordynację ruchów, reakcję i ocenę sytuacji, co jest niebezpieczne podczas prowadzenia pojazdu. Wielu śmiertelnych wypadków na drogach jest spowodowanych przez kierowców, którzy przekroczyli limit alkoholu.

Świadomość społeczna i edukacja

Edukacja i podnoszenie świadomości społecznej na temat skutków nadużywania alkoholu i konsekwencji przekroczenia limitu alkoholu w Polsce jest kluczowe. Wciąż wiele osób podejmuje ryzykowną decyzję o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu.

Przestrzeganie limitu alkoholu w Polsce jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem odpowiedzialności i bezpieczeństwa na drogach. Edukacja na temat skutków zdrowotnych nadmiernego spożycia alkoholu, konsekwencje prawne przekroczenia limitu alkoholu, oraz wsparcie dla osób walczących z uzależnieniem, powinny być nieustannie promowane.

Jaki jest dopuszczalny limit alkoholu we krwi

Author: Krystiannowak

Date: 4 sierpnia 2023

Kary za alkohol w służbie wojskowejPonad wszelką wątpliwość, wojsko jest ważnym organem w strukturze każdego państwa, niosącym ze sobą specyficzne regulacje i zasady. Jednym z istotnych obszarów tych regulacji jest spożywanie alkoholu przez żołnierzy. Artykuł ten ma na celu zbadanie konsekwencji spożywania alkoholu w wojsku, zasady polityki alkoholowej i roli, jaką alkomaty mogą odegrać w egzekwowaniu tych zasad.

Regulacje i polityka dotyczące alkoholu w wojsku

Polityka alkoholowa w wojsku różni się w zależności od kraju i oddziału. Regulacje te mogą obejmować zakazy spożywania alkoholu w określonych okolicznościach, ograniczenia ilości alkoholu, które można spożyć, a nawet całkowite zakazy spożywania alkoholu w niektórych sytuacjach.>> Sprawdź PROMILER iSOBER 70 <<


Rola alkomatów w egzekwowaniu polityki alkoholowej 

Alkomaty, są niezwykle ważne w monitorowaniu i egzekwowaniu zasad dotyczących spożywania alkoholu. Dzięki nowoczesnej technologii, alkomaty PROMILER oferują niezrównaną dokładność i niezawodność, umożliwiając rzetelne kontrole trzeźwości.

Szczególną popularnością cieszą się alkomaty przesiewowe, skonstruowane do badania dużej liczby osób/żołnierzy w higieniczny sposób, w krótkim czasie. Przykładem tego modelu jest alkomat PROMILER iBLOW 10, który posiada nawet wariant w barwach moro przeznaczony dla jednostek wojskowych.

Konsekwencje naruszenia polityki alkoholowej

Konsekwencje i zróżnicowane, zależnie od konkretnej sytuacji i jurysdykcji. Mogą obejmować kary dyscyplinarne, takie jak zawieszenie, kary finansowe, a nawet usunięcie z służby.

Technologie alkomatów stosowane w jednostkach wojskowych

Jednym z kluczowych elementów skutecznej polityki alkoholowej jest technologia używana do monitorowania spożycia alkoholu. W warunkach wojskowych nie można pozwolić sobie na błędny pomiar, dla tego do badania stosowane są alkomaty o sensorze elektrochemicznym lub też spektrofotometrycznym.

Skutki spożywania alkoholu na zdolności bojowe

Nadużywanie alkoholu może mieć znaczący wpływ na zdolności bojowe żołnierzy. Pogorszenie koordynacji, zmniejszenie czujności i zdolności reakcji to tylko niektóre z potencjalnych skutków. Dlatego też tak istotne jest zapewnienie środowisk, które promują odpowiedzialne spożywanie alkoholu.

Niestety, problem alkoholizmu i związanych z nim problemów zdrowotnych jest obecny także w wojsku. Programy wsparcia i leczenia są kluczowe, ale równie ważne jest zapobieganie i edukacja, w których kluczową rolę mogą odegrać alkomaty PROMILER.

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał alkomatów w środowisku wojskowym, niezbędne jest odpowiednie szkolenie i edukacja. To obejmuje nie tylko techniczną stronę obsługi alkomatów, ale także zrozumienie, dlaczego są one tak ważne dla utrzymania bezpieczeństwa i skuteczności jednostek wojskowych.

Alkohol – mechanizm radzenia sobie ze stresem

Spożywanie alkoholu często jest wykorzystywane jako mechanizm radzenia sobie ze stresem i traumą związaną z służbą wojskową. Jest to obszar, w którym edukacja i wsparcie mogą przynieść znaczące korzyści, pomagając żołnierzom znaleźć zdrowsze strategie radzenia sobie ze stresem.

Problemy z alkoholem w trakcie służby wojskowej mogą mieć długotrwałe skutki, wpływając na życie żołnierzy po zakończeniu służby. Programy wsparcia i rehabilitacji są kluczowe dla tych, którzy zmagają się z tym problemem, ale ważne jest też zapobieganie problemom z alkoholem już na samym początku.

W wojsku się nie przelewa

Spożywanie alkoholu w wojsku jest zagadnieniem, które wymaga precyzyjnego podejścia, skutecznego zarządzania i zrozumienia konsekwencji. Alkomaty, takie jak te oferowane przez PROMILER , odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu spożycia alkoholu, pomagając zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność i dobrostan żołnierzy.

Choć kary za alkohol w wojsku mogą być surowe, cel jest jasny: zapewnić, że żołnierze są w pełni zdolni do wykonania swoich obowiązków i służą w sposób, który nie naraża ich ani innych na niebezpieczeństwo. W tej misji alkomaty są nieocenionym narzędziem, oferującym dokładność, niezawodność i efektywność, które są tak ważne w środowisku wojskowym.

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej misji, które pomagają wojskowym na całym świecie utrzymać najwyższe standardy.

Author: Krystiannowak

Date: 7 czerwca 2023

Kontrola trzeźwości – podstawa prawna i konsekwencje


Kontrola trzeźwości to fundamentalny element zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i w miejscu pracy. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak wypadki drogowe czy wypadki przy pracy. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących spożywania alkoholu.

Podstawa prawna kontroli trzeźwości

Zgodnie z prawem, kontrola trzeźwości ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu wypadkom drogowym. Służby porządkowe, takie jak policja, mają prawo do przeprowadzania takich kontroli, które są regulowane przez kodeks drogowy oraz inne ustawy. Kontrola trzeźwości kierowców opiera się na przepisach kodeksu drogowego, a naruszenie tych przepisów może prowadzić do surowych konsekwencji.

Najważniejsze regulacje prawne są oparte o następujące fragmenty:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; art. 129. 2. “Prawo o ruchu drogowym; art. 129. 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: […] 3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu […] 9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego.”


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; art. 47. 1.  “Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.”

Badanie trzeźwości w pracy

W miejscu pracy kontrola trzeźwości jest również istotna. Pracodawcy mają prawo do przeprowadzania kontroli trzeźwości w oparciu o przepisy kodeksu pracy oraz wewnętrznych regulaminów danego miejsca pracy. Poniżej najważniejsza regulacja prawna w tym segmencie.

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; art. 22. 1. “Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.”

Metody kontroli trzeźwości

Najczęstszą metodą kontroli trzeźwości jest badanie wydychanego powietrza za pomocą alkomatu. Jest to szybka i efektywna metoda, która pozwala na natychmiastowe wykrycie zawartości alkoholu w organizmie.

Inną metodą jest badanie krwi. Jest to metoda bardziej dokładna, ale również bardziej czasochłonna i inwazyjna. Badania fizjologiczne, takie jak testy równowagi czy koordynacji, mogą być również używane do oceny stanu trzeźwości.

Na czym polega kontrola trzeźwości

Kontrola trzeźwości w pracy

Pracodawcy mają prawo, a nawet obowiązek przeprowadzać kontrole trzeźwości w miejscu pracy. Jest to szczególnie istotne w branżach, gdzie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, takich jak transport, produkcja czy budownictwo.

Naruszenie przepisów dotyczących spożywania alkoholu w miejscu pracy może prowadzić do surowych konsekwencji, włączając zwolnienie z pracy. Dlatego tak istotne jest świadome podejście do tej kwestii i przestrzeganie zasad.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest poważnym przestępstwem. Może prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak wysokie kary finansowe, utrata prawa jazdy, kary pozbawienia wolności, a nawet utraty pojazdu. W przypadkach poważnych wypadków drogowych, konsekwencje mogą być jeszcze bardziej drastyczne, włączając odpowiedzialność karną za spowodowanie śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu innych osób.

Równie poważne mogą być konsekwencje społeczne i osobiste. Utrata pracy, problemy rodzinne, utrata zaufania bliskich – to wszystko może być następstwem decyzji o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu.

Podsumowanie

Podsumowując, kontrola trzeźwości jest kluczowym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem, zarówno na drogach, jak i w miejscu pracy. Zarówno pracownicy, jak i kierowcy muszą być świadomi konsekwencji, jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu. Dlatego tak ważne jest, aby unikać pracy i jazdy pod wpływem alkoholu, a przeprowadzane kontrole traktować jako istotny element zapobiegania negatywnym skutkom nadużycia alkoholu.

Author: Krystiannowak

Date: 1 czerwca 2023

Gdzie kupić jednorazowy alkomat?


Alkomat jednorazowy (nazywany również alkotestem) może przydać się w nagłej sytuacji. Jeżeli potrzebujesz go w tej chwili, możesz udać się na stację benzynową, do apteki lub sprawdzić w drogerii, sklepie spożywczym czy sklepie monopolowym – a więc praktycznie wszędzie. Jeżeli natomiast chcesz kupić urządzenia na przyszłość, możesz zrobić to przez Internet. Jest to wygodniejsze i tańsze rozwiązanie. 

Co to jest jednorazowy alkomat? 

Jednorazowy alkomat to urządzenie, którym można sprawdzić poziom alkoholu w organizmie na podstawie wydychanego powietrza. Użytkownik musi dmuchnąć przez ustnik w taki sposób, aby wypełnić powietrzem dołączony do niego balonik.

Urządzenie nie pokaże wyniku tak dokładnie, jak alkomaty osobiste wielokrotnego użytku. Dostępne na stacjach benzynowych i w aptekach alkomaty jednorazowe, wskazują zazwyczaj trzy pomiary:

 • 0 promili – całkowita trzeźwość,
 • 0,2 promila – stężenie poniżej tej granicy jest dozwolone prawnie, powyżej oznacza stan po spożyciu alkoholu,
 • 0,5 promila – takie stężenie alkoholu lub wyższe oznacza stan nietrzeźwości. 

Po wykonaniu badania alkomatem jednorazowym użytkownik określa wynik na podstawie zabarwienia substancji czynnej (kryształków znajdujących się w urządzeniu). Im ciemniejszy kolor granulatu, tym wyższe stężenie alkoholu.

Gdzie kupić alkomat jednorazowy? 

Alkotesty mogą być sprzedawane właściwie wszędzie. Dokładną dostępność urządzeń możesz sprawdzić na stronach internetowych sprzedawców. 

Najpewniej kupisz alkomat jednorazowy w placówkach takich jak apteki i stacje benzynowe. Oprócz tego, urządzenia sprzedawane są w

 • sklepach spożywczych, 
 • sklepach monopolowych, 
 • drogeriach, 
 • sklepach ze sprzętem RTV.

Przed zakupem urządzenia sprawdź, czy posiada ono testy laboratoryjne, które potwierdzają jego skuteczność.

Ile kosztuje alkotest? 

Cena alkomatu jednorazowego nie powinna przekroczyć kilkunastu zł. Z reguły urządzenia są najtańsze przy zakupie internetowym – zapłacisz za nie około 5 zł. 

Wady i zalety alkomatu jednorazowego

Zalety alkotestów: 

 • dostępność – kupisz je w wielu placówkach, 
 • niska cena, 
 • prosta obsługa, 
 • małe rozmiary – urządzenie można zabrać ze sobą wszędzie. 

Wady alkomaty jednorazowego:

 • konieczność odpowiedniego przechowywania – wysoka temperatura lub wystawienie na działanie promieni słonecznych może sprawić, że uzyskany wynik będzie nieprawidłowy,
 • nieprecyzyjne wyniki – po wykonaniu tekstu użytkownik nie otrzymuje dokładanych danych z wykonanego pomiaru.

Co wybrać: alkotest czy alkomat osobisty?

Alkomaty wielokrotnego użytku, które posiadają wysokiej jakości sensor są droższe i wymagają regularnej kalibracji. Będą idealnym wyborem dla użytkowników, którzy piją alkohol częściej, ponieważ urządzenia mają długą żywotność, a wyniki wykonanych nimi testów są precyzyjne.

Czym zbadać poziom alkoholu w nagłej sytuacji?

Co zrobić, jeżeli nie możesz kupić alkomatu jednorazowego na stacji benzynowej, w aptece lub w sklepie? 

 • Możesz udać się na najbliższy komisariat policji i skorzystać ze specjalistycznego alkomatu za darmo. 
 • Istnieją aplikacje i kalkulatory internetowe, które pomogą ci oszacować poziom alkoholu we krwi. Pamiętaj, że uzyskany wynik jest tylko szacunkiem i może być błędny. 
 • Możesz samodzielnie skorzystać z tabeli trzeźwienia, jednak tak samo jak w przypadku aplikacji, nie uzyskasz pewnego wyniku. 

Gdzie kupić alkomat jednorazowy?

Author: Krystiannowak

Date: 20 kwietnia 2023

Jedno piwo a czas trzeźwienia


Alkohol we krwi mierzony jest w jednostkach o nazwie promil. Jest to stosunek ilości alkoholu we krwi do objętości krwi. W większości krajów poziom alkoholu równy 0,5 promila uważany jest za nietrzeźwość. W niektórych krajach wartość ta jest niższa, a w innych bywa wyższa. Według polskiego prawa dopuszczalna ilość promili w organizmie człowieka, kiedy chce prowadzić samochodów to maksymalnie do 0,2 promila alkoholu we krwi. W wydychanym powietrzu do 0,1 mg/l. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych maksymalny poziom BAC (Blood Alcohol Concentration) dla kierowców wynosi 0,08%. Warto pamiętać, że nawet niski poziom alkoholu we krwi może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i innych czynności wymagających trzeźwego umysłu. Niektórzy zmotoryzowani nie biorą tego pod uwagę i przekonani są, że po wypiciu jednego piwa mogą prowadzić samochód.

Alkomat jako niezbędne urządzenie dla kierowców

Warto pamiętać, że nawet niski poziom alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i innych czynności wymagających trzeźwego umysłu. Nie zapominajmy również o rygorystycznych wymogach prawnych, Dlatego wysoce Istotne jest, aby sprawdzać, czy możemy kierować.

Często, nawet jeśli czujemy się dobrze, nadal nasza koncentracja może być osłabiona przez alkohol. Najlepsze rozwiązaniem jest więc posiadanie alkomatu osobistego i badanie się za każdym razem, kiedy spożywaliśmy alkohol, a chcemy zasiąść za kierownicą. Kierowcy, którzy prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, narażeni są bowiem na poważne konsekwencje prawne, w tym mandaty, odebranie prawa jazdy i grzywny. Obecnie możliwa jest także konfiskata samochodu za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Najważniejsze jest jednak to być odpowiedzialnym i dbać o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Jak szybko trzeźwieje się po alkoholu?

Trzeźwienie to proces, w którym organizm człowieka pozbywa się alkoholu i wraca do zdrowia. Po wypiciu danego trunku alkohol wchłaniany jest do krwiobiegu i przemieszczany do organizmu, gdzie metabolizowany jest przez wątrobę. Szybkość trzeźwienia zależna jest od wielu czynników takich, jak na przykład: wiek, waga, płeć, metabolizm, nawodnienie organizmu czy poziom zmęczenia. Wątroba wydziela enzymy, które przekształcają alkohol w kwas octowy, a następnie w wodę i dwutlenek węgla, które są wydalane z organizmu. Czas trzeźwienia zależy jednak przede wszystkim od ilości wypitego alkoholu. Proces ten uwarunkowany jest także od indywidualnych cech organizmu.

Ile trzeźwieje się po jednym piwie?

Trzeźwienie po spożyciu jednego piwa może trwać nawet trzy godziny. Zależy to oczywiście od wcześniej wymienionych czynników. Każdy organizm jest bowiem inny. U jednego człowieka trzeźwienie może trwać dwie godziny a u drugiego , który spożywa ten sam trunek alkoholowy cztery godziny. Bardzo ważnym aspektem jest też stan zdrowia fizycznego i psychicznego osoby, która spożywa alkohol.

Przyjmuje się, że przeciętny czas trzeźwienia po wypiciu jednego piwa trwa około 3 godzin. Stężenie alkoholu we krwi po wypiciu tej ilości to średnio 0,26 promila co jest równe 0,13 mg/l w wydychanym powietrzu.

Jak trzeźwieje się po wypiciu 3 piw?

Zawartość alkoholu w piwie może się różnić w zależności od marki i rodzaju piwa. Zazwyczaj zawartość alkoholu w tym trunku waha się od 4% do 6% objętości. Istnieją jednak piwa o wyższej zawartości alkoholu, takie jak piwa mocne, które mogą mieć nawet do 20%. Istotne jest więc ile procent, zawiera dany trunek, ponieważ wpływa to na tempo i intensywność upojenia alkoholowego, a także na zdrowie i bezpieczeństwo. Trzeźwienie po wypiciu zwyczajnych 3 piw może trwać nawet 5 godzin. Wszystko zależy od organizmu osoby, która spożywała trunki oraz zawartości alkoholu w piwie.

Ile się trzeźwieje po 6 piwach?

6 wypitych piw i co dalej…

Proces trzeźwienia po wypiciu 6 piw może trwać nawet do 12 – 14 godzin. Zależy to od wielu czynników takich jak ilość oraz kaloryczność spożytych posiłków, wieku, wagi oraz przede wszystkim indywidualnych cech organizmu.

Należy także pamiętać, że jednorazowe wypicie dużych ilości alkoholu, takich jak 6 piw, może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia, w tym uszkodzenia wątroby, zaburzenia pracy serca, zaburzenia snu i trudności z koncentracją. W celu przyspieszenia procesu trzeźwienia powinno się pić dużo wody, spożywać jedzenie bogate w witaminy i minerały oraz dać organizmowi odpocząć i zregenerować.

Mocniejsze alkohole a trzeźwienie

Czas, w jakim wódka jest metabolizowana i usuwana z organizmu, zależy od wielu czynników, Zazwyczaj jednak alkohol ten metabolizowany jest w tempie około 0,5 do 0,8 promila na godzinę. To oznacza, że po wypiciu 50 ml wódki o mocnej zawartości alkoholu, czyli powyżej 40%, trzeźwienie może potrwać od 6 do 8 godzin.

Jednak należy pamiętać, że każdy organizm jest inny i dlatego rzeczywisty czas trzeźwienia może się różnić. Warto zwrócić uwagę, że nadmierne spożycie alkoholu może mieć negatywny wpływ na zdrowie i powodować poważne konsekwencje zdrowotne.

Alkohol a zdrowie

Alkohol jest środkiem psychoaktywnym, który ma negatywny wpływ na zdrowie. Regularne i nadmierne spożycie alkoholu prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby wątroby (np. marskość wątroby), uszkodzenia mózgu, zaburzenia psychiczne, choroby serca i układu krążenia, a także nowotwory (np. rak jamy ustnej, krtani, przełyku, trzustki, wątroby i płuc).

Zdrowe dzienne spożycie alkoholu dla dorosłych to ograniczenie do nie więcej niż jednej lub dwóch jednostek standardowych. Jednostka standardowa to około 25 ml wódki, 100 ml wina lub 330 ml piwa o średnim stężeniu alkoholu. Warto pamiętać, że każdy organizm jest inny i niektóre osoby mogą być bardziej wrażliwe na negatywne skutki alkoholu niż inne. Dlatego też najlepszą strategią jest unikanie lub ograniczanie spożycia alkoholu, aby chronić swoje zdrowie. Kierowcy powinny zwrócić szczególną uwagę na ilość spożywanego alkoholu oraz pamiętać o badaniu alkomatem. Urządzenie powinno być skalibrowane i posiadać wysoką dokładność pomiaru. Przede wszystkim należy pamiętać, że u każdego człowieka trzeźwienie wygląda inaczej, a długość tego procesu zależna jest od wielu czynników.

Czy wiesz ile się trzeźwieje po piwie?

Author: Krystiannowak

Date: 16 lutego 2023

Badanie trzeźwości pracownika – zmiany w ustawie kodeksu pracy!


„Zero tolerancji” na nietrzeźwość w pracy? Nowe potencjalne przepisy mają ułatwić pracodawcom wdrożenie tej zasady i zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie. Zmiana ustawy w Kodeksie Pracy, umożliwia pracodawcom prewencyjne badanie trzeźwości pracownika. Jak wpłynie to na bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Badanie alkomatem pracownika – przepisy

Do tej pory pracodawca nie miał możliwości zbadania trzeźwości pracownika bez jego wyraźniej zgody lub ewentualnej interwencji policji. Wyroki sądowe i stare przepisy wskazują na to, że przeprowadzenie takiego testu byłoby naruszeniem dóbr osobistych.

Nowe przepisy regulują dwie sytuacje, w których pracodawca będzie mógł wykonać kontrolę. Są to:

 • badanie trzeźwości pracownika, gdy pojawi się uzasadnione podejrzenie o spożywaniu alkoholu w czasie pracy lub znajdowaniu się w stanie po spożyciu;
 • badanie prewencyjne na obecność alkoholu w organizmie.


>> Sprawdź PROMILER iSOBER 30 <<Konieczność określenia zasad badania trzeźwości

Nowe przepisy nie oznaczają jednak, że pracodawca będzie mógł sprawdzić pracowników alkomatem bez przekazania im odpowiednich informacji. Przed wykonaniem jakichkolwiek działań należy określić zasady badania trzeźwości w dokumentach wewnątrzzakładowych (np. regulamin pracy, obwieszczenie).

Pracownicy muszą zostać poinformowani o:

 • wprowadzeniu kontroli trzeźwości;
 • grupie, której taka kontrola może dotyczyć;
 • metodzie przeprowadzania badania (częstotliwości, czasie i wykorzystywanym urządzeniu)

Badanie alkomatem może odbyć się najwcześniej 2 tygodnie po udostępnieniu powyższych informacji. Dodatkowo, wykorzystane przy badaniu urządzenie będzie musiało posiadać dokument potwierdzający jego kalibrację bądź wzorcowanie.

Co oznacza stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu?

Po takiej kontroli pracownik może ponieść konsekwencje, gdy będzie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Ich definicje określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z nią, stan po użyciu alkoholu oznacza:

 • stężenie alkoholu we krwi w przedziale od 0,2 do 0,5 promila;
 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu w przedziale od 0,1 mg do 0,25 mg w 1dm3.

Stan nietrzeźwości definiuje się jako:

 • stężenie alkoholu we krwi większe niż 0,5 promila;
 • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1dm3.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeżeli nie masz pewności, jak twój organizm reaguje na alkohol i chcesz szybko sprawdzić stan trzeźwości, możesz wykorzystać do tego alkomat osobisty. Sprawdź, gdzie kupić przenośne urządzenie.

Badanie alkomatem pracownika, jak to wygląda w przepisach?

Konsekwencje spożywania alkoholu w pracy

W nowych przepisach przewidziano, że pracownik nie zostanie dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli kontrola wykaże stan nietrzeźwości lub stan po użyciu alkoholu, a także gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub przed nią.

Osoba będąca pod wpływem alkoholu w pracy może spotkać się z różnymi konsekwencjami:

 • Zwolnienie dyscyplinarne – oznacza rozwiązanie umowy z winy pracownika. W takiej sytuacji traci się prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pociąga to również problemy ze znalezieniem kolejnego miejsca pracy.
 • Kara pieniężna nałożona na pracownika.
 • Ustne lub pisemne upomnienie od pracodawcy.

Krytyka zmian w ustawie Kodeks pracy

Przepisy uniemożliwiające spożywanie substancji odurzających przed pracą lub w jej czasie mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Zakłady, w których działa się na wymagających maszynach i urządzeniach obligują do zachowania całkowitego skupienia. Nowe przepisy nie regulują sytuacji, w których alkohol spożywany był w dniu poprzednim – taki stan również stwarza ryzyko niedopatrzenia i spowodowania wypadku.

Ponadto zmiany prawne nie odnoszą się do przypadku, w którym stężenie alkoholu we krwi pracownika wynosi mniej niż 0,2 promila. Czy oznacza to, że kierowcy zawodowi lub osoby pracujące z ciężkim sprzętem nie poniosą żadnych konsekwencji w przypadku uzyskania takiego wyniku? W takiej sytuacji pracodawca może powołać się na utratę zaufania i wypowiedzieć umowę.

Przeczytaj o kolejnych zmianach w przepisach, które umożliwiają konfiskatę samochodu za alkohol.

Badanie trzeźwości w miejscu pracy

Author: Krystiannowak

Date: 11 stycznia 2023