Co to jest kalibracja alkomatu? Wszystko o kalibracji alkomatów

Co to jest kalibracja alkomatu? Wszystko o kalibracji alkomatów

Kalibracja alkomatu to proces przywracania oprogramowaniu alkomatu bazy danych pomiarów wzorcowych. W efekcie tego procesu zostaje wykonana kontrola i optymalizacja alkomatu, która ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia. Dowiedz się więcej!


Co to jest kalibracja alkomatu?

Kalibracja to proces dopasowywania parametrów urządzenia do wzorcowych wartości. W efekcie tego procesu zostaje wykonana kontrola i optymalizacja alkomatu, która ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia. Dowiedz się jak przebiega kalibracja.

Kalibracja (inaczej kalibrowanie lub adjustacja) to weryfikacja wyników alkomatu z wynikami podanymi przez wzorzec jednostki miary. Podczas kalibracji następuje regulacja czujnika urządzenia z oprogramowaniem tak, aby zawartość alkoholu w wtłaczanym powietrzu była taka sama na wyświetlaczu alkomatu, jak wartość podana na butelce odczynnika w kalibratorze.


Jak skalibrować alkomat?

Kalibracja jest procesem kontrolno-optymalizacyjnym konfigurującym oprogramowanie alkomatu tak, aby prawidłowo wskazywał wartości alkoholu w pobieranym powietrzu. Kalibracja polega na poddaniu alkomatu testom i wyznaczeniu jego sprawności na specjalnych symulatorach. W przypadku gdy wyniki różnią się od rzeczywistości, resetuje się oprogramowanie i ustawia początkowe wartości nominalne. Kalibracja wykonywana jest na specjalistycznych maszynach tzw. symulatorach. W trakcie kalibracji próbki o określonym, stałym stężeniu alkoholu podawane są do urządzenia pracującego w trybie serwisowym. Efektem takiego działania jest wyznaczenie prawidłowej odpowiedzi czujnika na wielkości stężenia pobranych próbek wzorcowych.


Jak często należy kalibrować alkomat?

Każde urządzenie ma indywidualnie dobrany interwał kalibracyjny wynikający z jego konstrukcji i przeznaczenia. Zazwyczaj, jeśli chodzi o alkomaty osobiste, to należy je kalibrować (zależnie od technologii) co 3, 6 lub 12 miesięcy. Alkomaty z sensorem elektrochemicznym muszą być kalibrowane rzadziej niż te wyposażone w czujnik półprzewodnikowy. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia – tam znajdują się dokładne informacje. Niektóre alkomaty wyświetlają odpowiednie komunikaty, gdy należy wykonać kalibrację (najczęściej są to komunikaty: CAL, …). Kolejnym ważnym sygnałem do kalibracji są wyniki zdecydowanie odbiegające od rzeczywistości, np. 0,5 promila mimo braku spożycia alkoholu. Pamiętaj, że niezależnie od zaleceń instrukcji obsługi alkomat należy kalibrować zawsze gdy ma się wątpliwości co do jego wskazań.


Dlaczego regularna kalibracja jest tak ważna? Niewykonanie kalibracji na czas grozi uszkodzeniem sensora. Należy pamiętać, że nie podlega on gwarancji, a koszt eksploatacji urządzenia wzrasta o zakup nowego sensora, co w przypadku tańszych modeli półprzewodnikowych może nie być opłacalne. Użytkowanie niezgodne z instrukcją może również przyśpieszyć konieczność kalibracji. Najczęściej spotykanym błędem jest wykonanie pomiaru zaraz po spożyciu alkoholu, kiedy to stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przewyższa zakres pomiarowy urządzenia, co w rezultacie prowadzi do rozkalibrowania alkomatu lub nawet trwałego uszkodzenia testera. Regularna kalibracja daje pewność, że wskazania alkomatu są prawidłowe, niezależnie od tego, kiedy urządzenie było kupione.