AL 6200

 

AL 6200

Poszukującym wysokiej klasy alkomatu cyfrowego do pomiaru stężenia alkoholu we krwi na podstawie analizy wydychanego powietrza polecamy model AL 6200. Model ten wyposażono w technologię HSPT (Heat Shield Protection technology) zwiększającą dokładość wyświetlanych wyników oraz zwiększającą odpornosć sensora na uszkodzenia spowodowane oparami o wysokich stężeniach alkoholu. Alkomat zapamiętuje całkowitą liczbę wykonanych pomiarów co ułatwia oszacowanie okresu pozostałego do przeprowadzenia niezbędnej kalibracji. Alkomat posiada moduł odpowiadający za kontrolę przepływu powietrza, który informuje o ew. nieprawidłowej objętości próbki powietrza pobranej do analizy. Oprogramowanie AL 6200 potrafi zweryfikować prawidłowe działanie sensora oraz stan naładowania baterii.

 

https://promiler.com/wp-content/uploads/2016/02/Al6200.pngAL 6200 specyfikacja